kuntoutus1

Kuntoutus ja sosiaaliturva

Munuais- tai maksasairaus tuo uusia haasteita sairastuneen ja hänen perheensä elämään. Usein arkiset ja tutut asiat saattavat tuntua hankalilta ja niistä selviytyminen vaatii uusia keinoja ja usein myös ulkopuolista apua. 

 

Munuais- ja maksasairautta sairastavan kuntoutuksessa tunnistetaan sairauden tuomia vaikeuksia ja löydetään uusia keinoja  ja ratkaisuja edistämään itsenäistä selviytymistä, hyvinvointia, osallisuutta ja työssä jatkamista.

 

Sairauden kulku, päivittäisistä toiminnois­ta selviytyminen ja avun tarve vaihtelevat aina yksilöllisesti. Tämän vuoksi myös sosiaalitur­vaa koskevat päätökset tehdään yksilökohtaisesti. Sosiaaliturva on laaja ja usein myös vaikeaselkoinen kokonaisuus.  Sosiaaliturva-asioissa kannattaa aina kääntyä asiantuntijoiden puoleen ja kartoittaa oma tilanne.

 


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä