kuntoutuminen

Kuntoutus auttaa selviytymään

Kuntoutus kuuluu hyvään munuais- ja maksasairauksien hoitoon. Kuntoutuksen tulee liittyä saumattomasti hoitoon, ja on huolehdittava, että kuntoutuksen toimet ajoittuvat oikeaan aikaan kuntoutujan tilanteeseen nähden.

 

Sairauden myötä monet arkiset ja tavallisilta tuntuvat asiat saattavat tuntua hankalilta. Sairauden hoito on raskasta, vie voimia ja rajoittaa jokapäiväistä elämää. Uusi tilanne vaatii uusia keinoja ja usein myös muiden apua. Munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden kuntoutuksella autetaan sairastunutta selviytymään arjessa pitkäaikaissairaudesta huolimatta.

 

Munuais- ja maksaliitossa tuetaan munuais- ja maksasairaiden kuntoutumista järjestämällä sopeutumisvalmennuskursseja sekä vertais- ja virkistystapahtumia. Sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään eri ikäisille munuais- tai maksasairauden eri vaiheissa oleville, munuaisen- tai maksansiirronsaaneille ja heidän läheisille.

 Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä