Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Euroopan elinsiirtopäivä on lauantaina 13.10. ja koko viikko vietetään elinsiirtoviikkoa.

Suomessa elää yli 3 500 elinsiirteen saanutta. Vuosittain elinsiirtoja tehdään keskimäärin alle 300. Elinsiirrot onnistuvat maassamme hyvin. Vuoden kuluttua siirteistä toimii yli 90 prosenttia. Suomessa on elinsiirron saaneita, joiden elinsiirre on toiminut jo yli neljäkymmentä vuotta.
Mikä oli tilanteesi vuosi elinsiirtoleikkauksen jälkeen tai mikäli siirrosta on aikaa alle vuosi, minkä arvelet olevan tilanteesi vuoden kuluttua siirrosta?

Syyskuun kysymys

Palvelut sähköistyvät kasvavalla vauhdilla. Hoito-ohjeet on viety verkkoon, ajanvarauksia voi tehdä tietokoneella omalta kotisohvalta, lähes kaikkia Kelan etuuksia voi hakea sähköisesti, lääke- ja terveystiedot on siirretty Kantaan jne. Jokaiselta tulisi löytyä tunnistusvälineet, jotta voi tarvittaessa asioida sähköisesti.

Digitalisaatio saattaa helpottaa arkea. Silti on runsaasti niitä henkilöitä, esimerkiksi ikääntyneitä, jotka eivät pysty hyödyntämään verkossa tarjottavia palveluja tai etsimään tarvitsemaansa tietoa tietokoneen, tabletin tai älypuhelimen avulla.

Voit vastata alla oleviin kysymyksiin tarvittaessa läheisesi puolesta.

Kysymykseen saatiin 58 vastausta.

Hoidatko tai hoitaako läheisesi asioita verkossa?

Kyllä              45 vastausta

Ei                   13 vastausta

Jos vastasit edelliseen kysymykseen ei, mikä tähän on syynä?                     

Tarvittavat laitteet puuttuvat                                                                            1 vastaus

Osaaminen ei riitä                                                                                              4 vastausta

Sähköistä asiointia varten tarvittavat tunnistusvälineet puuttuvat           2 vastausta

Asiointi verkossa pelottaa                                                                                3 vastausta

Asiointi verkossa ei tunnut itselle mielekkäältä tavalta hoitaa asioita.    3 vastausta

Jokin muu syy                                                                                                    3 vastausta

Vastaajat kertoivat, että verkossa asioimisessa auttaisi, mikäli aina tiukan paikan tullen voisi saada helposti osaavan henkilön apua, tarvittaessa kotiin. Koulutuksesta on hyötyä, mutta kaikki asiat eivät pysy mielessä. Avun tarpeet liittyvät muun muassa älypuhelimen ja tabletin käyttöön ja nettiongelmiin. Vastaajat kokivat, että atk-taidoista olisi hyötyä ylipäätään arjen toiminnoissa sekä ystävyyssuhteiden ylläpitämisessä. Toisaalta tuotiin esille, että aina kyse ei ole siitä, että apua ei olisi tarjolla, kaikki eivät yksinkertaisesti halua opetella koneen käyttöä tai hoitaa asioitaan sähköisesti.

Mihin ikäryhmään kuulut/läheisesi kuuluu

16–20 vuotta                   2 vastausta

21–35 vuotta                   7 vastausta

36–45 vuotta                   4 vastausta

46–55 vuotta                   6 vastausta

56–65 vuotta                 25 vastausta

66–75 vuotta                 11 vastausta

76-85 vuotta                    2 vastausta

Yli 85 vuotta                    1 vastaus


kuukauden kysymys uutinen