Munuais- ja maksaliitto kansikuva

Munuais- ja maksaliitto

Munuais- ja maksaliitto on valtakunnallinen kansalaisjärjestö. Liitto tukee munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden sekä heidän läheistensä hyvinvointia ja ajaa heidän oikeuksiaan. Liitto antaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä.


Lue lisää liitosta ja sen toiminnasta


Jäsenyhdistyksissä voi tavata muita saman kokeneita. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä kuka tahansa toiminnasta kiinnostunut. Liittyminen on paras tapa tukea liiton ja yhdistyksen tavoitteita ja toimintaa. Vapaaehtoistoiminta lisää omaa ja läheisten hyvinvointia sekä luo yhteenkuuluvuutta. Yhdistyksen virkistystapahtumissa huvi ja hyöty yhdistyvät. Yhdistys antaa elämän suurissa muutoksissa ystävyyttä ja paikan toimia.


Liity jäseneksi

Ilmoittaudu vapaaehtoiseksi


Munuais- ja maksasairaudet koskettavat tavalla tai toisella kymmeniä tuhansia suomalaisia. Liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta sairastuneilla olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet hoitoon, kuntoutukseen, elinsiirtoon ja sosiaaliseen osallistumiseen.


Lue lisää ajankohtaisista asioista


Sairauteen sopeutuminen vaatii tietoa ja uusien asioiden oppimista. Liitto jakaa luotettavaa tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden hoidosta sekä elinsiirroista. Liiton viestintä edistää sairauksien ennaltaehkäisyä, tekee näkyväksi munuais- ja maksasairauksia ja vähentää sairastuneisiin kohdistuvia ennakkoluuloja.


Tutustu liiton Elinehto-lehteen, esitteisiin, oppaisiin ja julkaisuihin

Lue lisää munuaissairauksista

Lue lisää maksasairauksista

Lue lisää elinsiirroista


Muuttunut elämäntilanne vaatii uusia keinoja selviytyä arjesta. Liitto tukee kuntoutumista, järjestää sopeutumisvalmennuskursseja ja antaa neuvoja sosiaaliturvasta. Liitto järjestää yli vuosittain yli 20 sopeutumisvalmennuskurssia eri ikäisille ja sairauden eri vaiheessa oleville.


Lue lisää liiton sopeutumisvalmennuskursseista


Liitto välittää vertaistukea ja antaa mahdollisuuden jakaa kokemuksia. Vertaistuki on vapaaehtoista lähimmäisen auttamista. Se auttaa munuais- ja maksasairaita, elinsiirron saaneita ja heidän perheitään selviytymään sairauden eri vaiheissa.


Tutustu vertaistukeenTulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä