Uutiset


7.12.2017 9.59

Asiakasmaksut eivät saa vaarantaa toimeentuloa

Sosiaalihuollon palveluista ei saa periä maksua tai sitä on alennettava, mikäli maksun periminen vaarantaa toimeentulon. Mikäli kokee tarvitsevansa maksuihin helpotusta, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan asiakasmaksutoimistoon tai -yksikköön tai sairaalan potilasmaksupalveluihin.

Sosiaalihuollon palveluista ei saa periä maksua tai sitä on alennettava, mikäli maksun periminen vaarantaa henkilön tai perheen toimeentulon velvoittaa Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista säädetyn lain 11 §. Sosiaalihuollon palveluja ovat esimerkiksi kotihoito, omaishoito ja asumispalvelut. Sama koskee niitä terveydenhuollon maksuja, jotka määräytyvät tulojen mukaan, kuten kotisairaanhoito ja pitkäaikainen laitoshoito. Lisäksi palvelun tuottava kunta tai kuntayhtymä voi päättää, että muitakin kuin edellä mainittuja maksuja, esimerkiksi sairaalan hoitopäivämaksu, voidaan jättää perimättä tai alentaa. Asiakasmaksun alentaminen tai perimättä jättäminen arvioidaan yksilöllisesti.

Edellä mainittuihin asiakasmaksuihin voi saada myös toimeentulotukea. Toimeentulotuki on kuitenkin viimesijainen etuus. Tämä tarkoittaa sitä, että jos asiakasmaksuihin ei ole rahaa, ensisijaisesti tulee kohtuullistaa asiakasmaksuja tai jättää ne perimättä. Toimeentulotukena maksettu asiakasmaksu ei kerrytä julkisen terveydenhuollon vuotuista omavastuuta.

Kunnat, kuntayhtymät ja asiakkaat tuntevat huonosti Asiakasmaksulain 11 §:n. Selkeää ohjeistusta lain soveltamiseen ei ole olemassa, joten asiakkailta vaaditaan valppautta ja aloitteellisuutta.

Mikäli kokee tarvitsevansa maksuihin helpotusta, kannattaa ottaa yhteyttä kunnan asiakasmaksutoimistoon tai -yksikköön tai sairaalan potilasmaksupalveluihin. Tarvittaessa voi kääntyä sosiaaliasiamiehen tai potilasasiamiehen puoleen.

iStock-512459662


Palaa otsikoihinTulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä