Uutiset


13.12.2017 8.06

Behandlingen av självriskkort för taxiresor påskyndas

Behandlingen av direktersättning för taxiresor påskyndas. Den som behöver årskort för taxisjälvrisken torde i fortsättningen kunna få det fortare. Från och med början av 2018 är det dessutom möjligt att skriva ut intyget på att självriskandelen uppnåtts i Fpa:s Internettjänst.

Njur- och leverförbundet gjorde i november en framställning till Fpa som undertecknades av 110 yrkespersoner inom social- och hälsovården. I framställningen bad man Fpa handlägga kundernas direktersättningsresor så fort som möjligt, samt att utveckla en verksamhetsmodell för att ge taxi uppgifter om när den årliga självrisken uppnåts redan innan kunden har fått sitt årskort för självrisken. Patienter som till exempel regelbundet går på dialys blir tvungna att använda Fpa-taxi flera gånger om veckan. Täta och regelbundna sjukhusbesök orsakar lätt en betydande kostnadsbelastning i de fall när kunden ännu väntar på sitt årskort och blir tvungen att själv stå för de överflödiga självriskerna.


Fpa har skickat ett genmäle till förbundet och meddelar i det att man har påskyndat handläggningen av direktersättningsförfaranden för taxiresor. Handläggningstiden är idag cirka en vecka från det att Fpa fått resan för handläggning. Tidigare har handläggningstiderna legat på cirka tre veckor. Dessutom har Fpa utvecklat en ny egenskap i kundtjänstportalen kela.fi. Kunden kan från och med 1.1.2018 själv skriva ut eller fotografera ett tillfälligt intyg där det fastställs att kundens årliga självriskandel har uppnåtts. Intyget ska visas upp för taxiföraren, som då inte uppbär någon självriskandel av kunden. Intyget gäller en månad. Det tillfälliga intyget används tills kunden fått sitt egentliga årskort för självrisken per post.


Identifieringen för kontroll av egna uppgifter sker med mobilidentifikation eller med bankkoder. Intyget hittas från och med 1.1.2018 på www.kela.fi> Privatpersoner > Sköt dina ärenden på nätet > Se dina egna förmånsuppgifter > Sjukvårdsersättningar > Resor som räknas in i självriskandelen, där länken ger möjlighet att skriva ut eller fotografera intyget ("Intyg över att den årliga självriskandelen har uppnåtts").


taksi
Palaa otsikoihinTulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä