Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Kun lapsella todetaan vakava sairaus, toisen tai kummankin vanhemman on ehkä siirryttävä osa-aikatyöhön tai luovuttava työstä voidakseen huolehtia sairaasta lapsesta. Työstä luopuminen voi kuitenkin olla taloudellisista syistä vaikeaa tai mahdotonta. Mahdollisuus työn ja perheen yhteensovittamiseen on tärkeää pitkäaikaissairaan tai vammaisen lapsen vanhemmalle, jotta hän voi huolehtia työstään, toimeentulostaan ja lapsensa hoitamisesta.


Oletko joutunut vähentämään työskentelyä lapsesi pitkäaikaissairauden vuoksi?

Valitse vastaus
Mikäli olet joutunut vähentämään työskentelyä, miten työnantajasi on suhtautunut siihen?

Valitse vastaus
Saako perheenne seuraavia tai joitain seuraavista taloudellisen tuen muodoista?

Valitse vastausVoit halutessasi kertoa tarkemmin kokemuksistasi
Olen


Tammikuun kysymys

Alkoholimaksasairaudet lisääntyvät jatkuvasti. Maksa kärsii keskushermoston ohella eniten alkoholin liikakäytöstä. Alkoholi suurentaa merkittävästi maksakirroosin ja -syövän sekä rasvamaksan riskiä. Runsas ja pitkään jatkunut alkoholin käyttö aiheuttaa maksasolujen pitkittyneen tulehduksen, joka vuosien mittaan johtaa sidekudoksen muodostumiseen ja arpimaksaan eli kirroosiin.


Tammikuussa kysyimme, kuinka hyvin alkoholinkäytön riskirajat tunnetaan ja miten moni viettää tipatonta tammikuuta (=31 päivää ilman alkoholia).


Kysymykseen saatiin vastauksia 66 kpl.


Vietätkö tipatonta tammikuuta?


Kyllä                                                        11 vastausta

En                                                           20 vastausta

En käytä alkoholia muulloinkaan            34 vastausta


Alkoholinkäytön riskirajoja päivitettiin noin vuosi sitten. Montako alkoholiannosta on riskiraja eli määrä, joka suurentaa veren GT-arvoa (maksan toimintaa mittaava arvo) ja voi aiheuttaa terveysongelmia? Yksi alkoholiannos on 33 cl keskiolutta tai siideriä, 12 cl mietoa viiniä tai 4 cl väkeviä. Yhdessä IV-tuopissa (0,5 l) on kaksi alkoholiannosta


Naisilla 16 annosta ja miehillä 24 annosta viikossa                   7 vastausta

Naisilla 7 annosta ja miehillä 14 annosta viikossa                   40 vastausta

Naisilla 3 annosta ja miehillä 6 annosta viikossa                     16 vastausta


Vastaajista 23 % oli munuaissairautta sairastavia, 14 % maksasairautta sairastavia, 44 % elinsiirron saaneita, 15 % sairastuneiden läheisiä ja 6 % ammattihenkilöitä.


Naisilla 7 annosta ja miehillä 14 annosta viikossa on riskiraja, joka suurentaa veren GT-arvoa ja voi aiheuttaa terveysongelmia. Tämä ei ole kuitenkaan turvaraja eli ei ole mahdollista määritellä varmasti turvallista alkoholimäärää. Tipaton tammikuu on tehoton, mikäli alkoholia käytetään muulloin runsaasti. Toisaalta se voi auttaa pohtimaan omaa alkoholinkäyttöä ja kannustaa tarvittaessa muutoksiin pitemmällä tähtäimellä. Tipattoman tammikuun sloganina olikin tänä vuonna "Tipattomasta tasapainoon".


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä