Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Sairastuminen vaikuttaa ihmisen arkeen monin eri tavoin. Perustuslain mukaan jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon. Sosiaaliturvajärjestelmä saattaa olla kuitenkin vaikea hahmottaa. Jokaisen tulisikin saada tietoa, ohjausta ja neuvontaa yhteiskunnan tarjoamasta tuesta, sosiaalietuuksista ja -palveluista.


Oletko tarvinnut neuvontaa ja ohjausta sosiaaliturva-asioissa?Jos vastasit kyllä, oletko saanut ohjausta ja neuvontaa?


Toukokuun kysymys

Liitto tekee vaikuttamistyötä, jotta jokainen sairastunut saa yhdenvertaista hoitoa, kuntoutusta ja oikeudenmukaista sosiaaliturvaa. Liitto neuvoo ja ohjaa sairastuneita ja heidän läheisiään, jakaa tietoa sosiaaliturvaetuuksista ja -palveluista, tukee jäsenyhdistysten edunvalvontaa, seuraa lainvalmistelua ja ottaa kantaa tuomalla esiin sairastuneiden tarpeita, tekee selvityksiä ja kyselyjä ja tiedottaa niistä päättäjille ja mm. Kelalle sekä järjestää koulutuksia sairastuneille ja ammattihenkilöille.


Toukokuussa kysyimme mielipiteitä liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyöstä.


Kysymykseen saatiin vastauksia 13 kpl.


Kuinka liitto on mielestäsi onnistunut edunvalvonta- ja vaikuttamistyössä?


Erittäin hyvin              5 vastausta

Melko hyvin               5 vastausta

Kohtalaisesti              2 vastausta

Melko huonosti          0 vastausta

Erittäin huonosti        0 vastausta

En osaa sanoa          1 vastaus


Vastaajat toivoivat liiton edunvalvonta- ja vaikuttamistyöltä enemmän näkyvyyttä, muun muassa rohkeampia avauksia sosiaalisessa mediassa. Lisäksi toivottiin, että jäsenistölle tiedotettaisiin esimerkiksi kannanottojen tuloksista ja vaikuttavuudesta. Vastaajat kokivat, että liiton tulisi vieläkin enemmän pyrkiä vaikuttamaan hallituksen leikkauspolitiikkaan. Kaivattiin myös paikallisia tiedotustilaisuuksia etuus- ym. sosiaaliturvamuutoksista.


Vastaajista 38 % oli munuaissairautta sairastavia, 8 % maksasairautta sairastavia, 31 % elinsiirron saaneita ja 23 % sairastuneiden läheisiä.


Vastaajista 85 % kuuluu munuais- ja maksayhdistykseen.


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä