Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Pitkäaikaissairaalla saattaa olla käytössään useita eri lääkkeitä. Melko usein törmätään tilanteeseen, jossa kukaan ei ole täysin selvillä siitä, mitä kaikkia lääkkeitä henkilö käyttää. Apuun tulee lääkelista tai lääkekortti, johon merkitään kaikki käytössä olevat lääkkeet, niiden vahvuudet, annostus ja ottoaika. Myös mahdolliset itsehoitolääkkeet on hyvä listata. Lääkelistan avulla pystytään välttämään päällekkäisiä lääkityksiä ja lisäämään lääkehoidon turvallisuutta. Lääkelistan voi tehdä joko paperisena tai sähköisesti.


Löytyykö sinulta ajan tasalla oleva lääkelista?
Olen


Syyskuun kysymys

Hallitus esittää, että kaupassa myytävien alkoholijuomien enimmäisalkoholipitoisuus nostetaan 4,7 prosentista 5,5 prosenttiin. Lisäksi esityksen mukaan ruokakaupassa saisi myydä myös muutoin kuin käymisteitse valmistettuja juomia eli kaupan hyllylle ilmestyisivät erilaiset alkoholipitoiset juomasekoitukset (ns. limuviinat).


Alkoholinkäytöstä voi olla seurauksena kertakäyttöön liittyviä äkillisiä haittoja tai alkoholin jatkuvaan käyttöön liittyviä pitkäaikaisia haittoja. Terveyshaittojen lisäksi käytöstä voi seurata myös suuri määrä erilaisia sosiaalisia ongelmia, kuten riitoja, lasten laiminlyöntiä, taloudellisia ongelmia ja työelämän ongelmia. Väestön kuluttaman alkoholin kokonaismäärän ja erityyppisten alkoholinkäyttöön liittyvien haittojen välillä on havaittu olevan vahva yhteys. (Lähde: THL)


Mikäli alkoholilakiuudistus toteutuu, miten arvelet sen vaikuttavan alkoholihaittojen määrään?


Kysymykseen saatiin vastauksia 47 kpl.


Alkoholihaitat lisääntyvät                                          28 vastausta

Alkoholihaitat pysyvät ennallaan                              12 vastausta

Alkoholihaitat vähenevät                                            4 vastausta

En osaa sanoa                                                           3 vastausta


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä