Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Kuntien tulee järjestää asukkailleen liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät. Erityisliikunnan piiriin kuuluvat mm. pitkäaikaissairaat aikuiset sekä iäkkäät, joiden toimintakyky on alentunut. Joissakin kunnissa pitkäaikaissairautta sairastaville henkilöille myönnetään alennuksia kunnan liikuntamaksuista.


Myöntääkö oma asuinkuntasi alennusta liikuntamaksuista pitkäaikaissairautta sairastavalle?
Alkaisitko harrastamaan liikuntaa tai liikkuisitko enemmän, jos saisit alennusta uimahalli- tai kuntosalimaksusta?


Marraskuun kysymys

Sote-uudistuksessa koko julkinen sosiaali- ja terveydenhuolto uudistetaan. Uudistuksen tekevät valtio ja kunnat. Nykyisin kunnat järjestävät julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut. 1.1.2020 vastuu palvelujen järjestämisestä siirtyy 18 uudelle maakunnalle.


Kysymykseen saatiin vastauksia 58 kpl.


Oletko seurannut sote-uudistuksesta käytyä keskustelua?


Kyllä                      52 vastausta

Ei                             6 vastausta


Ymmärrätkö, mitä sote-uudistus tarkoittaa sinulle?


Kyllä                      12 vastausta

En                          46 vastausta


Useat vastaajista kokevat, että sote-uudistuksessa on unohdettu potilas. He näkevät sote-uudistuksen sekavana ja monimutkaisena ja arvelevat sen kasvattavan sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksia ja asiakasmaksuja sekä heikentävän potilaan asemaa. Epävarmuutta on sen osalta, miten uudistus tulee vaikuttamaan oman sairauden hoitoon, joka tällä hetkellä toimii hyvin. Vastaajat epäilivät, että kukaan ei ehkä pysty näkemään lopputulosta. Hekin, jotka jollain tavalla kokevat ymmärtävänsä, mistä uudistuksessa on kyse, ovat sitä mieltä, että hoitoon pääsyä se tuskin tulee helpottamaan. Jo nyt uudistus näkyy joidenkin sairastuneiden kohdalla pitkinä hoitomatkoina, kun erikoissairaanhoitoa on alettu keskittää. Tämän nähdään lisäävän kustannuksia sekä kuormittavan palveluja tarvitsevia. Harmilliseksi nähtiin myös se, että toiminta loppuu tiloista, jotka on saatettu hiljattain remontoida.


Vastaajien keskuudessa on epäselvyyttä mm. seuraavissa asioissa:


Miten erikoissairaanhoito järjestetään ja vaikuttaako valinnanvapaus siihen?

Voiko pitkäaikaissairas valita, missä sairauden kontrollitutkimukset tehdään?

Muuttuuko oma erikoissairaanhoidon yksikkö vai onko mahdollisuus jatkaa samassa?

Miten perusterveydenhuollon palvelut toimivat jatkossa erikoissairaanhoidon asiakkaille?

Mistä voi tietää, onko valittu hoitopaikka on itselle paras mahdollinen?

Miten käy kunnallisten asumispalvelujen?

Tulevatko tietojärjestelmät toimimaan vai pitääkö omia tietoja kantaa mukanaan?


Muutamat vastaajista luottivat siihen, että uudistus voisi nopeuttaa hoitoon pääsyä ja että oman sairauden hoito jatkuu tutussa ympäristössä entiseen malliin ainakin suuremmilla paikkakunnilla.


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä