Uutiset


9.6.2017 8.02

Munuaistautirekisteri on säilytettävä

Suomen munuaistautirekisteri antaa tietoa munuaissairauden hoidon tasa-arvoisuudesta ja laadusta Suomessa. Rekisterin toiminta on uhattuna, koska THL on lopettamassa sen rahoituksen ilman, että korvaavaa rekisteriä ollaan perustamassa.

Suomen munuaistautirekisterin toiminta on uhattuna, sillä sen rahoittaja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos aikoo lopettaa rekisterin rahoituksen asteittain vuoteen 2019 mennessä. Rekisterissä on tiedot 99 prosentista dialyysissä olevista ja munuaisensiirron saaneista Suomessa. Rekisterin tietoa käytetään hoidon järjestämisen suunnitteluun sekä hoidon laadun kehittämiseen ja varmistamiseen. Tietoa hyödynnetään myös tieteellisessä tutkimuksessa.

 

– Munuaistautirekisteri tuottaa sairaanhoitopiirien ja alueiden välistä kansallista vertailutietoa munuaispotilaiden hoidon laadusta ja munuaissairauden takia hoidossa olevien määrästä tällä hetkellä ainoana Suomessa, muistuttaa Suomen munuaistautirekisterin vastaava lääkäri Patrik Finne.

 

Suomessa toimii useita sairaanhoitopiirien erikoisalakohtaisia rekistereitä, jotka tuottavat tietoa hoitojaksosta pääasiassa sairaalan omaan käyttöön. Rekistereitä kehitetään ilman, että kukaan johtaa niiden myöhempää yhteensovittamista osaksi vertailukelpoista ja julkista laaturekisteriä. Samalla hyvin toimivien valtakunnallisten terveydenhuollon erillisrekistereiden rahoittamista ollaan lopettamassa. Sairaanhoitopiirien toimivat tai kehitteillä olevat rekisterit eivät munuaistautirekisterin tavoin ole kattavia eivätkä ne tuota valtakunnallista tietoa hoidon laadusta.

 

Munuais- ja maksaliiton eduskunnan maksa-, munuais- ja elinsiirtopotilaiden tukiryhmän puheenjohtajana toimiva kansanedustaja Sari Tanus (KD) kysyy 2.6. jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitukselle, miten hallitus aikoo varmistaa, että jo nyt hyvin toimivien laaturekisterien rahoitusperusta säilytetään.

 

– Hyvänä esimerkkinä hyvin toimineista terveydenhuollon laaturekistereistä on yli 50 vuotta toiminut Suomen munuaistautirekisteri. Kansainvälisessä rekisterivertailussa se on sijoitettu maailman seitsemän parhaan munuaistautirekisterin käyttöön. Suomen munuaistautirekisterin toimintaedellytykset on jatkossakin taattava. Rekisteri tulee saada lakisääteiseksi ja riittävä, vakaa rahoitus on turvattava jatkossa, Tanus sanoo.

 

Munuaistautirekisterin tuottama tieto vastaa kaikilta osin sote-uudistuksen keskeisiä tavoitteita turvata kansalaisille yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut koko maassa. Tämä on mahdollista vain rekisterin tarjoamalla riippumattomalla tiedolla. Osana sote-uudistusta säädetään valinnanvapauslainsäädäntö, minkä myötä palveluiden käyttäjä voi itse valita palveluiden tuottajan julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta. Asiakkaan valinnanmahdollisuus voidaan turvata vain yhtenäisillä palveluiden laatuperusteilla ja valintaa tukevalla julkisella tiedolla. Hoitopaikan valinta ei saa pohjautua mielikuviin tai mainontaan, vaan tutkittuun tietoon.

 

Esimerkiksi Ruotsissa laaturekisterit ovat olleet keskeinen osa terveyspäätösten tiedolla johtamista jo pitkään. Myös Suomeen tarvitaan kattavat, julkiset laaturekisterit.


Palaa otsikoihinTulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä