Uutiset


13.9.2017 10.08

Tukea työssä jatkamiseen

Työhön paluuta tai työssä jatkamista sairaudesta huolimatta voidaan tukea monin tavoin. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työelämässä vasta vähän aikaa ja työeläkelaitosten vastuulla on pidempään työelämässä olleet.

Oma työkyky kannattaa ottaa puheeksi esimiehen kanssa sairauden varhaisessa vaiheessa, jotta erilaisilla työjärjestelyillä voidaan välttää sairausloma tai estää sen pitkittyminen. Työterveyshuolto selvittää yhdessä työnantajan ja työntekijän kanssa työhön paluun mahdollisuuksia, kun sairausloma on jatkunut 90 päivää.


Työhön paluuta voidaan tukea monin eri tavoin. Sairausloman alussa on hyvä sopia yhteydenpidosta työpaikkaan sekä keskustella esimiehen kanssa mahdollisuuksista tehdä muutoksia esimerkiksi työtehtäviin ja työaikoihin tai järjestää täydennyskoulutusta. Hoitava lääkäri ja työolot tunteva työterveyslääkäri ottaa kantaa, voidaanko työhön paluuta tukea kuntoutuksen avulla. Hoitosuunnitelman lisäksi on hyvä laatia kuntoutussuunnitelma.


Työterveyshuolto on tärkeä kumppani työhön paluun suunnittelussa. Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työelämässä vasta vähän aikaa tai ei lainkaan olleille ja työeläkelaitosten vastuulla on jo pidempään työelämässä olleiden ammatillinen kuntoutus. Kela tarjoaa sairauspäivärahalla tai kuntoutustuella oleville työkykyneuvontaa, jolla tuetaan asiakkaan paluuta tai pääsyä työelämään. Työ- ja elinkeinopalveluiden puoleen voi kääntyä, mikäli entiseen työhön palaaminen ei ole mahdollista. Työeläkelaitos voi tarvittaessa korvata uudelleenkoulutuksen.


Työeläkelaitos ja Kela tarjoavat työtehtävää terveydellisestä syystä vaihtavalle tai työhön palaavalle työkokeilua ja työhönvalmennusta sekä tukea koulutukseen. Kuntoutustoimenpiteiden ajalta maksetaan kuntoutusrahaa. Osasairauspäiväraha voi tulla kysymykseen, mikäli työntekijä palaa sairauspoissaolon jälkeen työhönsä aluksi osa-aikaisesti.


Jos työkyky ei hoidon tai kuntoutuksen aikana palaudu tai parane, voi olla oikeutettu edelleen kuntoutumisen ajaksi myönnettävään kuntoutustukeen tai pysyvään työkyvyttömyyseläkkeeseen. Jos työkyky riittää osa-aikaiseen työhön, voi kyseeseen tulla työeläkelaitokselta haettava osakuntoutustuki tai pysyvä osatyökyvyttömyyseläke.


Lisätietoa saa myös netistä www.kela.fi/takaisintyohon ja www.tyoelake.fi.


Palaa otsikoihinTulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä