Untitled-1

Julkaisut ja tuotteet

Liitto välittää ajankohtaista tietoa julkaisemalla esitteitä ja oppaita munuais- ja maksasairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä, ravitsemuksesta, sosiaaliturvasta ja kuntoutumiskursseista.

 

Elinehto-lehti välittää sairastuneiden tuntemuksia ja kokemuksia, toimii vertaistukena sekä jakaa tietoa sairastuneille ja heidän läheisilleen. Lue Elinehto


Munuaispotilaan ruokakirjassa on noin 200 mielenkiintoista ja selkeätä ruokaohjetta kuvineen sekä ravitsemusoppaita. Liiton painetut ennaltaehkäisy- ja ohjausesitteet ovat ilmaisia. Niitä voi tilata liitosta tai lukea tai tulostaa PDF-muodossa.


Katso liiton tilattavat esitteet: Munuais- ja maksaliitto, Et ole ainoa -jäsenesite, Det finns andra, Supersankarimunuainen, Mahtimaksa, Voimaa vertaistuesta, Vähemmän suolaa, Perhetoiminta, Familjeverksamhet, Munuaissairauden hyvä hoito -vaikuttamisesite, Maksasairauden hyvä hoito – hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle


Liiton tilattavat ja tulostettavat oppaat löydät täältä:

Munuaisen luovuttajan opas, Guide för njurdonator, Ruokavalio dialyysissä, Ruokavalio munuaisen- ja maksansiirron jälkeen, Matvanor efter en njur- och levertransplantation, Maksasairaus ja ruokavalio, Yhdessä - opas parisuhteeseen, Lapsen ja nuoren arki elinsiirron jälkeen, Vardagen för barn och unga som genomgått organtransplantation


Muut julkaisut kuten tutkimukset tai muiden julkaisemat työt löydät täältä:

Dialyysi osana elämää -tutkimus, sidosryhmätutkimus C-hepatiitista Suomessa.

 


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä