Päätöksenteko

Munuais- ja maksaliitto on 20 jäsenyhdistyksen keskusjärjestö. Liiton toimielimiä ovat vuosikokous ja hallitus. Liiton päätäntävaltaa käyttävät liiton kokouksissa yhdistysten viralliset edustajat.

 

Vuosikokous

Liiton vuosikokous pidetään keväällä. Äänioikeutettuja kokouksessa ovat liiton varsinaiset jäsenet, jotka jäsenyhdistykset äänimääränsä mukaan lähettävät kokoukseen.

Vuosikokouksessa hyväksytään toimintakertomus ja tilinpäätös sekä valitaan liiton puheenjohtaja sekä varapuheenjohtajat, hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle sekä tilintarkastajat. Lisäksi kokous päättää seuraavan vuoden toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta.

Hallitus

Liiton toiminnasta vastaa hallitus, jossa puheenjohtajana toimii liiton puheenjohtaja. Hallitukseen kuuluvat lisäksi ensimmäinen ja toinen varapuheenjohtaja sekä enintään 10 muuta varsinaista jäsentä sekä heidän henkilökohtaiset varajäsenensä.

Hallitus nimeää avukseen jaostojen ja työryhmien jäsenet asioita valmistelemaan.

Työvaliokunta

Työvaliokunta on hallituksen asettama asioita valmisteleva toimielin.

Jaostot ja työryhmät

Jaostot ja työryhmät ovat asioita valmistelevia liiton asiantuntijaryhmiä:

Edunvalvonta- ja sosiaaliturvan työryhmä

Järjestöjaosto
Lahja elämälle -johtoryhmä
Lääketieteellinen maksatyöryhmä
Lääketieteellinen munuaistyöryhmä
Perhe- ja nuorisotyöryhmä
Suomen Munuaistautirekisterin johtoryhmä
Nimetyt asiantuntijat
Määräaikaiset työryhmät
Eduskunnan tukiryhmä


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä