Verkostot

Hyvät yhteiskunta- ja yhteistyösuhteet ovat vaikuttamistyön perusta. Liitto toimii aktiivisesti munuais- ja maksasairaita tukevissa asiantuntija- ja yhteistyöverkostoissa ja etsii uusia yhteistyökumppaneita ja uudenlaisia yhteistyön muotoja.

 

Liitto tekee yhteistyötä muiden kansanterveys- ja potilasjärjestöjen kanssa. Elinluovuttajapulaan vaikutetaan yhteistyössä Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry:n kanssa. Järjestöjen yhteistyötä harvinaisten sairaus- ja vammaryhmien hyväksi tehdään Harvinaiset-verkostossa.

 

Elinsiirron saaneiden liikunnan harrastamisen ja kilpailemisen mahdollisuuksia kehitetään Suomen vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n kanssa.

 

Liitto on SOSTE Suomen sosiaali ja terveys sosiaali- ja terveys ry:n jäsen. SOSTE toimii poliittisena vaikuttajana ja asiantuntijana, pyrkii vahvistamaan sosiaali- ja terveysjärjestöjen toimintaedellytyksiä, tukemaan kansalaistoiminnan kehittymistä sekä järjestöjen ja muiden tahojen yhteistyötä. Liiton toiminnanjohtaja Sari Högström on SOSTEn valtuuston jäsen.

 

Liitto on Raha-automaattiyhdistys RAY:n jäsen sekä mukana 16 muun vammais- ja kansanterveysjärjestön kanssa vaalien yhteydessä järjestettävässä Pieni ele -keräyksessä.

 

Liitto kuuluu jäsenenä myös seuraaviin yhteisöihin: Opintotoiminnan Keskusliitto (OK), Suomen köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin, YTRY ja Suomen omaishoidon verkosto.

Kansainvälinen yhteistyö

Kansainvälinen yhteistyö tuo perspektiiviä oman järjestön toimintaan. Kokemuksien ja tiedon vaihto antaa mahdollisuuden arvioida omia päämääriä ja toimintamalleja. Yhdessä on mahdollista vaikuttaa asioihin myös Euroopan mittakaavassa.

 

Liitto osallistuu pohjoismaiseen yhteistyöhön NNS:ssa, Njursjukas Nordiska Samarbetutskott. Eurooppalaisella tasolla liitto kuuluu CEAPIRiin, European Confederation of Associations of Patients with Renal Insufficiency.


OKkeskus

Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä