Vuosikertomus 2012

Vuonna 2012 vietettiin lasten, nuorten ja perheiden teemavuotta, jolloin kiinnitettiin huomiota erityisesti lapsiperheiden jaksamiseen ja nuorten hyvinvointiin. Liiton uusia tapahtumia olivat muun muassa äitien ja isien omat vertaistapaamiset, kotidialyysiä tekevien vertaisilta sekä hepatiittitartunnan saaneiden vertaistapaaminen. Kotisivut uusittiin vuoden aikana ja palvelivat jäsenistöä entistä laajemmin sekä jakoivat asiallista tietoa suurelle yleisölle.

 

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön painopisteitä olivat elinluovutusten ja elinsiirtojen lisääminen, erikoissairaanhoidon resurssien seuranta sekä sairauksien ennaltaehkäisyn korostaminen. Liitolta pyydettiin lausunto kudoslain muuttamiseen EU-direktiivin mukaiseksi. Munuaissairaan hyvän hoidon kriteerit saatiin valmiiksi ja niitä markkinoitiin sairaanhoitopiirien johdolle, hoitoyksiköille ja kuntapäättäjille.

 

Euroopan elinsiirtopäivän päätapahtumat järjestettiin jääkiekko-otteluissa Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä järjestettiin myös kaupunkitapahtuma. Viestintää kohdistettiin tietoisesti nuorille, koska 2011 julkaistun Gallup-kyselyn mukaan 15–25-vuotiaiden tietoisuus elinluovutuskortista ja kortin allekirjoittaminen oli aikaisempaa tutkimusta selvästi alhaisempaa. Jäsenyhdistysten järjestämät elinluovutusten edistämistilaisuudet saivat vuoden aikana merkittävää alueellista näkyvyyttä.

 

Liitto tuotti Kelan ja RAY:n rahoituksella kuntoutumis- sekä virkistys- ja vertaispalveluja munuais- ja maksasairauksiin sairastuneille sekä heidän läheisilleen. Vuoden aikana järjestettiin 8 Kelan ja 11 RAY:n rahoittamaa kurssia.

 

Toiminnan merkittävin ja tärkein rahoittaja oli Raha-automaattiyhdistys, jonka avulla voitiin ylläpitää varsinaista toimintaa. RAY:n avustuksen kannustusrahalla tuettiin erityisesti teemavuoteen liittyviä tapahtumia. Sen avulla yhdistykset järjestivät muun muassa lapsiperheiden retkiä, liikunta- ja vertaistapahtumia sekä yleisöluentoja.


Tapahtui vuonna 2012

Liiton uusia tapahtumia olivat muun muassa äitien ja isien omat vertaistapaamiset, kotidialyysiä tekevien vertaisilta sekä hepatiittitartunnan saaneiden vertaistapaaminen.

vertaistapaaminen isät 2012

 

lasten elinpäivä 2012
Perheiden, liiton ja hoitotahojen yhteistyöfoorumi Lasten elinpäivä järjestettiin jo 17. kerran. Mukana oli 40 osallistujaa.

 

Liiton perhetoiminta oli näkyvästi esillä erilaissa tempauksissa kuten Likkojen lenkillä Tampereella, Jyväskylässä ja Oulussa.
likkojen lenkki 2012

 

kyllä jääkiekko tampere 2012
Euroopan elinsiirtopäivän päätapahtumat järjestettiin jääkiekko-otteluissa Helsingissä ja Tampereella. Helsingissä järjestettiin myös kaupunkitapahtuma.

 

 


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä