teemavuosi2013

Munuais- ja maksaliitto 2013

Munuais- ja maksaliitto oli ainoana munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden järjestönä yhteiskunnallisesti merkittävä vaikuttaja. Liitto seurasi kuntauudistuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon rakenneuudistuksen etenemistä. Pitkäaikaissairaiden taloudellinen tilanne, lääkehoidon kokonaiskustannuksien ja matkakorvausten omavastuuosuuksien nousu olivat esillä edunvalvonnassa.

 

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön pääpainopisteenä oli elinluovutusten ja elinsiirtojen lisääminen. Liitto oli mukana STM:n asettamassa elinluovutus- ja elinsiirtotoiminnan asiantuntijaryhmässä, jonka toimiaika on 2013–2015. Ryhmän teki kansallista elinluovutusohjelmaa, johon liitto kirjoittaa tietoisuuden lisäämisestä. Viestinnässä korostettiin elinluovutuskorttia parhaana keinona varmistaa oman tahtonsa toteutuminen.

 

Munuaissairauksiin sairastuneiden, varsinkin ikääntyvien sairastuneiden määrä kasvaa tulevina vuosina. Munuaissairauksien hoidon riittävien resurssien takaamiseksi liitto julkaisi päättäjille suunnatun vaikuttamisesitteen Munuaissairauden hyvä hoito – hyötyä yksilölle ja yhteiskunnalle, jossa kerrottiin hoitovaihtoehdoista ja sairastuneiden kokemuksista sekä yleisestä hoitotilanteesta Suomessa. Syksyllä liitto järjesti pohjoismaisten munuaisjärjestöjen kokouksen Helsingissä.

 

Elintapoihin liittyvien maksasairauksien määrä nousee jatkuvasti, Suomessa kuolleisuus alkoholimaksasairauksiin on EU:n suurimpia: alkoholimaksasairaudet ovat Suomessa työikäisten miesten tärkein ja naisten toiseksi tärkein kuolinsyy. Maksasairauksiin liittyvää vaikuttamistyötä vahvistettiin liittymällä Euroopan maksajärjestön ELPA:n jäseneksi.

 

STM myönsi Suomen munuaistautirekisterille rahoituksen hankkeelle, jonka tarkoitus on selvittää sen kehittämistä laaturekisteriksi. Hankkeen uskottiin vaikuttavan myös pyrkimyksiin saada rekisteri lakisääteiseksi.

 

Ytyä yhdistyksestä -teemavuoden aikana tuettiin jäsenyhdistyksiä ja tuotiin niiden tärkeää toimintaa esille. Yhdistysten hallituksille järjestettiin voimavarakeskustelut. Vuoden lopulla valittiin vuoden yhdistystoimija ja palkittiin eniten jäsenmääräänsä kasvattanut yhdistys. Jäsenhankintakampanjaan tuotettiin materiaalia sekä liiton ja yhdistysten näkyvyyttä vahvistettiin yhteisellä ilmeellä. Jäsenhankinta ei kuitenkaan vuoden aikana onnistunut toivotulla tavalla, vaikka yhdistyksiin saatiinkin uusia jäseniä.

 

Teemavuosi näkyi kattavasti kaikessa viestinnässä. Vuoden aikana annettiin yhteensä 12 lehdistötiedotetta, joista varsinkin teemapäivät näkyivät julkisuudessa sekä 7 painettua esitettä. Sosiaalisen median käyttö viestinnässä lisääntyi ja se tavoitti uusia kohderyhmiä.

 

Vuoden aikana järjestettiin yhteensä 21 sopeutumisvalmennuskurssia Kelan kanssa yhteistyökursseina, RAY:n kohdennetulla toiminta-avustuksella tai liiton omalla rahoituksella. Kursseilta sai uutta tietoa sairaudesta ja sen kanssa elämisestä, sosiaaliturvasta ja ravitsemuksesta. Kurssit innostavat liikuntaan sekä antoivat uusia keinoja toimintakyvyn ylläpitoon.


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä