VK15 yläkuva

Munuais- ja maksaliitto 2015

Vuonna 2015 vietettiin ennaltaehkäisyn teemavuotta. Vuoden aikana julkaistiin Supersankarimunuainen-  ja Mahtimaksa-kampanjat. Maksaviikko järjestettiin toukokuussa. Syyskuussa kokoonnuttiin valtakunnalliseen hyvinvointipäivään Anttolaan. Liiton 45-vuotisillallinen pidettiin marraskuussa Helsingissä. Illan aikana muisteltiin menneitä vuosikymmeniä ja jaettiin huomionosoitukset.

 

Edunvalvonnan ja vaikuttamistyön yhtenä tärkeänä painopisteenä oli elinluovutusten ja elinsiirtojen lisääminen. C-hepatiittiin liittyvä edunvalvonta ja vaikuttaminen oli aktiivista. Liitto kutsuttiin mukaan Kuolevan hyvä hoito -saattohoitohankkeeseen.

 

Liitto jakoi aktiivisesti tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä elinluovutuksesta ja elinsiirroista. Näkyvyys lisääntyi tiedotusvälineissä ja sosiaalisessa mediassa huomattavasti. Liiton järjestämässä sopeutumisvalmennuksessa kuntoutujien ja kurssivuorokausien määrä kasvoi.

 

Vapaaehtoistoiminta on liiton ja sen jäsenyhdistysten olemassaolon ja vaikuttavuuden perusta Liitto järjesti vapaaehtoistoimintaa tukevia tilaisuuksia, järjestökoulutusta ja vertaistukijoiden kannustavaa ohjausta usealla eri paikkakunnalla. Järjestöpäiviltä innostusta toimintaan sai ensi kertaa edustaja jokaisesta jäsenyhdistyksestä. Marraskuussa julkaistiin Sain enemmän kuin pyysin -kirja. Siinä 19 vanhempaa kertoi perheen elämästä munuais- ja maksasairaan lapsen kanssa.

 

Yritystukien määrä kasvoi huomattavasti edellisiin vuosiin verrattuna. Rahoitusta saatiin erityisesti ennaltaehkäisykampanjoihin ja C-hepatiittivaikuttamistyöhön.


VK15 netti mahtimaksa ja supersankari


Ennaltaehkäisyn teemavuosi

Vuonna 2015 vietettiin ennaltaehkäisyn ohjelmakauden ensimmäistä vuotta. Vuoden aikana Supersankarimunuainen ja Mahtimaksa ryhtyivät kampanjoimaan ennaltaehkäisyn nimissä.


Piirretyt hahmot jakoivat tietoa kampanjoiden nettisivuilla, esitteissä, julisteissa ja sosiaalisen median materiaalissa. Supersankarimunuaisella oli lisäksi kuusi videota, jossa se taisteli vihollisia vastaan.VK15 netti maksaviikko joensuu


Maksaviikko

Liitto vietti maksaviikkoa 4.–8.5. Ennaltaehkäisytapahtumia järjestettiin viikon aikana yhdeksän: liitto viidellä ja jäsenyhdistykset neljällä paikkakunnalla. Tunnelma yleisöluennoilla oli avoin ja kiinnostunut. Tieto tuli kuulijoiden mukaan tarpeeseen. Sairastuneiden kokemuspuheenvuorot toivat tapahtumissa esiin, miten sairaus vaikuttaa elämään. Monet olivat kohdanneet ennakkoluuloja kertoessaan sairaudestaan.VK15 netti Aikuiset dialyysikurssi

Sopeutumisvalmennus lisääntyi

Liiton järjestämässä sopeutumisvalmennuksessa sekä kuntoutujien että toteutuneiden kurssivuorokausien määrä kasvoi edellisestä vuodesta. Liiton kuntoutuksen piiriin tuli uusia kuntoutujia, kun elinsiirron saaneiden kurssien kohderyhmä muuttui käsittämään kaikki elinsiirrot.


Liiton kuntoutuspalveluita ovat sopeutumisvalmennuskurssit sekä kuntoutukseen liittyvä ohjaus, neuvonta ja tiedotus. Kurssit auttavat jäsentämään omaa elämäntilannettaan ja niiltä saa tietoa sairauteen liittyvistä asioista, taitoja pitkäaikaissairauden kanssa elämiseen sekä tukea fyysiseen ja henkiseen hyvinvointiin. Ne antavat mahdollisuuden kokemusten jakamiseen muiden vastaavassa elämäntilanteessa olevien kanssa.VK15 netti Chepatiitti seminaariMaksasairaudet pääsivät esille

Maksasairaudet näkyivät liiton tiedotuksessa aiempaa enemmän. Vuoden aikana valmistui liiton teettämä tutkimuskokonaisuus maksasairauksien toteamisesta, hoidosta ja niiden vaikutuksesta sairastuneen toimintakykyyn.


C-hepatiittiin liittyvä edunvalvonta ja vaikuttaminen oli aktiivista läpi vuoden. Eduskunnan kansalaisinfossa järjestivät yleisölle avoimen C-hepatiittiseminaarin maaliskuussa. Sidosryhmäkysely C-hepatiittitilanteesta Suomessa julkaistiin Finlandia-talolla syksyllä. Professori David Goldberg Skotlannista, professori Jeffrey Lazarus Tanskasta ja kansanedustaja tohtori Ricardo Baptista Leite Portugalista kertoivat omien maidensa C-hepatiittitilanteesta.


VK15 netti anttolanhovi


Hyvää mieltä hyvinvointipäivästä

Liiton järjestämä valtakunnallinen hyvinvointipäivä pidettiin syyskuussa Anttolanhovissa Mikkelin lähistöllä. Osa yhdistysläisistä yöpyi paikalla, mutta lähempää tultiin päiväretkellä. Mukana oli yli 200 osallistujaa 14 eri yhdistyksestä ja koko liiton henkilökunta.


Päivästä saatiin iloa ja hyvää mieltä sekä vaihtelua arjen keskelle. Monipuolinen ohjelma ja tuttujen tapaaminen keräsivät kiitosta. Tapahtumassa tutustui myös uusiin ihmisiin ja sai vertaistukea. Ohjelmaa oli tarpeeksi, jonkun mielestä valinnanvaraa oli liikaakin.


– Paljon iloa ja onnellisia ihmisiä sairauksistaan huolimatta, kommentoi eräs osallistuja.


VK15 netti tiedotus


Useammin esille

Liitto jakoi aktiivisesti tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä elinluovutuksesta ja elinsiirroista. Vuoden aikana liitto julkaisi 33 mediatiedotetta, mikä oli neljä kertaa aikaisempia vuosia enemmän. Lisääntyneen tiedotuksen ansiosta myös liiton näkyvyys kasvoi: mediaosumien määrä 2,5-kertaistui.


Liiton sosiaalisen median kanavat sitouttivat entistä useamman mukaan toimintaan. Esitteet, oppaat ja muut julkaisut jakoivat tietoa sairauksista ja niiden hoidosta sekä liiton toiminnasta. Vuoden aikana julkaistiin 13 painotuotetta, Elinehto-lehti ilmestyi 4 kertaa ja sen välissä Lääkäriliite ja Kurssit-liite.


VK15 netti elinluovutuskorttikampanjan tähdet
Lisää elinluovutuksia tiedottamalla

STM:n asiantuntijaryhmän Elinluovutusta ja elinsiirtoja koskeva kansallinen toimintasuunnitelma vuosille 2015–2018 valmistui helmikuussa. Liiton toiminnanjohtaja oli asiantuntijatyöryhmän jäsen. Suurelle yleisölle suunnattu tiedotus on myös tulevaisuudessa suurelta osin järjestöjen varassa.


Vuonna 2015 tehtiin ennätysmäisen paljon elinsiirtoja, yhteensä 391. Elinsiirtojen lisääntymiseen vaikutti sairaaloiden aktiivinen työ potentiaalisten elinluovuttajien tunnistamiseksi. Elinsiirto odottaa jatkuvasti noin 400 ihmistä ja siirrettävistä elimistä on jatkuva pula.


Elinluovutusten edistäminen eli KYLLÄ elinluovutukselle -tiedotustoiminta on järjestöjen yhteistyötä. Toimintaa hallinnoi Munuais- ja maksaliitto.


Vuonna 2015 jaettiin lähes 60 000 elinluovutuskorttia. Elinluovutuskortin pystyi lokakuusta alkaen lataamaan myös älypuhelimeen ilmaiseksi sovelluskaupoissa suomeksi ja ruotsiksi. Sovelluksesta voi lähettää tiedon läheisilleen tekstiviestinä, sähköpostina, sosiaalisen median viestinä tai soittamalla. Sovelluksella on helppo innostaa myös kavereita lataamaan oma kortti. Syksyn kampanjassa haastettiin hankkimaan joko perinteinen kortti tai lataamaan uusi mobiiliversio ja välittämään tietoa lähipiirille.


VK15 netti liitto 45 vuottaLiitto täytti 45 vuotta

Liiton juhlaillallinen 45 ensimmäisen vuoden kunniaksi järjestettiin marraskuussa Helsingissä hotelli Crown Plazassa. Illallisella muisteltiin menneitä vuosikymmeniä ja jaettiin huomionosoitukset ansioituneille.


Samana viikonloppuna järjestettiin yhdistysten koulutustilaisuus järjestöpäivät. Luentojen kuuntelemisen lisäksi osallistuttiin. Oppimiskahviloissa aiheina oli yhdistystoiminnan kehittäminen, tulevaisuuden jäsenyys ja edunvalvonnan vahvistaminen.


Tulosta Tulosta
Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä