Munuaissäätiö

Munuaissäätiön tehtävänä on tukea munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. Munuaissairauksien ennaltaehkäisy, sairauden syiden selvittäminen ja hoitomuotojen kehitys edellyttävät korkeatasoista tutkimustyötä. Sen tuloksena yhä useampi vaikeasti sairas potilas voi saada parasta mahdollista hoitoa, toipua sairaudestaan tai välttää uusien sairauksien puhkeamisen. Vaikeata munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan munuaisensiirrolla tai dialyysihoidoilla. Näiden hoitomuotojen soveltamiseen ja kehittämiseen tarvitaan tieteellistä tutkimusta myös Suomessa.

Munuaissäätiö on tukenut munuaistautien tutkimusta yli 40 vuotta. Munuaistautiliitto (nykyinen Munuais- ja maksaliitto) perusti säätiön vuonna 1974 rouva Sylvi Calas’ in testamenttilahjoituksen varoista.


Säätiön hallituksen valitsee Munuais- ja maksaliiton vuosikokous.

Talous

Munuaissäätiön omaisuus on karttunut testamenteilla ja muulla varainhankinnalla saadun pääoman sijoittamisella. Yritysten ja yksityishenkilöiden lahjoitukset ovat tärkeä osa vuosittaista tuloa. Lahjoitukset ovat yrityksille verovähennyskelpoisia.

Vuonna 1984 MTV:n tuottama Toivotaan, toivotaan -keräys tuotti Munuaissäätiölle ja Munuaistautiliitolle huomattavan summan. Vuonna 1992 säätiö vastaanotti merkittävän testamentin rouva Greta Niemiseltä.

Sijoitusstrategia perustuu kotimaisten arvo-osakkeiden pitkäaikaisiin sijoituksiin ja niiden vuosittaisiin osinkoihin. 

Toiminta

Munuaissairauksien perustutkimus ja erityisesti nopeasti kehittyvät vaikean munuaisten vajaatoiminnan aktiivihoidot, munuaisensiirrot ja dialyysihoidot, perustuvat tieteellisen tutkimuksen tuloksiin. Munuaissäätiö haluaa olla omalta osaltaan edistämässä munuaispotilaiden parempaa tulevaisuutta ja elämänlaatua.

Testamenttiasioissa antaa neuvontaa säätiön asiamies.

Lahjoita

Keräystilille NORDEA FI16 2400 1800 021412, NDEAFIHH voivat yksityishenkilöt, yritykset tai yhteisöt osoittaa eri suuruisia lahjoituksia. Munuaissäätiö ottaa kiitollisuudella vastaan esimerkiksi merkkipäivä-, hautajaiskukka- tai muita lahjoituksia.

 

Rahankeräyslupa

Luvan saaja: Munuaissäätiö

Luvan numero: 23.7.2015 POL – 2015 - 6149

Lupa on voimassa 23.7.2015 – 30.4.2017 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Kerätyt varat käytetään apurahoina munuais- ja virtsaelinsairauksien tieteelliseen tutkimukseen.


Lisätietoja testamentti- ja muista lahjoituksista antaa Munuaissäätiön asiamies Anniina Pylsy, munuaissaatio@muma.fi

Munuaissäätiön hallitus 

Professori Jukka Mustonen, puheenjohtaja

Eero Honkanen, varapuheenjohtaja

Helena Isoniemi

Hannu Jalanko

Kim Lindström

Nina Meincke

Asko Räsänen

Asiamies
Anniina Pylsy


Munuaissäätiön lähipiiriohje

Munuaissäätiön sijoitus- ja varainkäyttöpolitiikka

Munuaissäätiön tavoitteet ja toimintaperiaatteet

Munuaissäätiön taloussääntö


Tulosta Tulosta

 

munuaissäätiö lahjoita parempi huominen
munuaissäätiö logo


Yhteystiedot

Munuaissäätiö rs

050 4014 955
munuaissaatio@muma.fi

Kumpulantie 1 A, 6. krs

00520 Helsinki


Poutapilvi web design - P4 - julkaisujärjestelmä