Tukea kuntoutumiseen

Ympäristön tuki on tärkeää muutoksissa. Perheen ja ystävien lisäksi tukea saa omasta yhdistyksestä ja vertaisilta.

Yhteiskunta järjestää kuntoutumisen tueksi kuntoutuspalveluja. Terapioissa, kuntoutusjaksoilla ja sopeutumisvalmennuskursseilla löytää uusia näkökulmia ja toimintatapoja sekä saa hyödyllisiä vinkkejä arkeen ja omaan hyvinvointiin. Yhdessä työnantajan, opiskelupaikan, koulun ja päiväkodin kanssa voidaan miettiä järjestelyjä, jotka tekevät kuntoutumisen mahdolliseksi.

Kuntoutumisen kannalta tarpeelliset toimenpiteet kirjataan kuntoutussuunnitelmaan. Kuntoutussuunnitelma tehdään hoitopaikassa yhdessä lääkärin ja muiden tarvittavien henkilöiden kanssa. Lisätietoa mahdollisuuksista saa elämäntilanteesta riippuen esimerkiksi kunnan tai sairaalan sosiaalityöntekijältä, TE-toimistoista tai työterveyshuollosta.

Lisätietoa lakisääteiseen kuntoutukseen hakeutumisesta löytyy Kuntoutussäätiön ylläpitämästä kuntoutusportista:

https://kuntoutusportti.fi/kuntoutujalle/miten-hakeudutaan/
Sopeutumisvalmennus

Munuais- ja maksaliitto järjestää sairastuneille sopeutumisvalmennusta. Sosiaali- ja terveysministeriön Veikkaus-varoilla tukemaan sopeutumisvalmennukseen voi hakea myös ilman lääkärin lähetettä, kun tarvitsee tukea omaan tilanteeseen. Kelan kursseille haetaan lääkärin lähetteellä (B-lausunto tai vastaava lääkärin teksti).

Liiton sopeutumisvalmennuskursseja järjestetään sekä alueellisesti että valtakunnallisesti. Alueellisilla kursseilla ei ole yöpymistä. Kursseilla on usein myös verkkotyöskentelyä. Verkkotyöskentelyn avulla kurssi voi jatkua pidempään kuin lähijakso kestää. Verkkotyöskentelyyn riittää mobiililaite, esimerkiksi älypuhelin. Kurssilla saa aina hyvät ohjeet verkkoon ja tarvittaessa apua ohjaajalta.

Kursseja on erilaisiin tilanteisiin. Kun kaipaat tietoa sairaudesta ja vertaistukea, hakeudu kursseille, joilla käsitellään elämää tietyn sairauden tai hoitomuodon kanssa. Kun haluat keskittyä arjen voimavaroihin ja aktiiviseen elämään, tule mukaan aktiivisen arjen ja hyvinvoinnin teemakursseille. Lapsiperheille, nuorille ja nuorille aikuisille on lisäksi omia kursseja. Aikuiset läheiset ja perhekursseilla koko perhe ovat tervetulleita mukaan kurssille.

Lisätietoa sopetumisvalmennuskursseista

Iiris Ahlgren
Kuntoutussuunnittelija
050 3019 368
Maarit Heinimäki
Järjestösuunnittelija
050 3626 470
Petri Reponen
Kuntoutuspäällikkö
050 308 4551

Virkistys- ja vertaistapaamiset

Munuais- ja maksaliiton virkistys- ja vertaistapaamiset on tarkoitettu eri ikäisille ja sairauden eri vaiheessa oleville ja heidän läheisilleen. Tapaamiset ovat jäsenten näköisiä ja niiden ohjelma on rakennettu yhdessäolon ja kokemusten vaihdon ympärille. Tapaamisissa on usein oma teema ja ne ovat kohdennettuja tietylle ryhmälle.

Virkistys- ja vertaistapaamisten tavoitteena on lisätä voimavaroja ja luoda mahdollisuus kokemusten jakamiseen muiden samanlaisessa elämäntilanteessa olevien kanssa.