Kehittämishankkeet

Liiton kuntoutusta kehitetään jatkuvasti.

Sopeutumisvalmennus verkossa perheille

Hankkeen tarkoituksena on kehittää verkossa tapahtuvaa sopeutumisvalmennusta perheille, jossa lapsella tai nuorella on kielellinen erityisvaikeus tai perheessä on vaativa munuais- ja maksasairaus. Yhdistävä tekijä on pitkäaikaissairauden mukanaan tuomat vaikeudet ja niiden vaikutukset lapsiperheen arkeen. Tavoitteena on helpottaa sopeutumisvalmennukseen osallistumista tarjoamalla yksi vaihtoehto perinteiseen laitosmuotoisen kurssin tilalle. Liitto järjestää sopeutumisvalmennuksen yhteistyössä Aivoliiton kanssa.

Etäsopeutumisvalmennus

Hankkeessa 10 järjestöä, Kuntoutussäätiö ja THL kehittävät ja tutkivat etäsopeutumisvalmennusta järjestöjen asiakaskohderyhmille. Kehittämishankkeessa toteutetaan 20 kurssia vuoden 2019 aikana.

Lisää tietoa hankkeesta ja kursseista: www.etäsope.fi