Kuukauden kysymys

Vastaa kuukauden kysymykseen ja osallistut liiton tekemään edunvalvontatyöhön. Kysymykseen voi vastata nimettömänä.


Munuais- ja maksaliiton tärkeä tehtävä on antaa ohjausta ja neuvontaa sairastuneiden sosiaaliturvaan liittyvissä kysymyksissä. Liiton nettisivuille on koottu sosiaaliturvatietoa muun muassa ikäryhmittäin jaoteltuna (www.muma.fi/sosiaaliturva). Liitto julkaisee myös omaa sosiaaliturvaopasta ja on mukana järjestöjen yhteisen sosiaaliturvaoppaan koostamisessa. Nettisivujen ja oppaiden tiedot päivitetään vuosittain ja aina tarvittaessa.

Marraskuun kysymys

Potilas- ja asiakasturvallisuus on sitä, että henkilön saamat palvelut, huolenpito ja hoito edistävät hänen hyvinvointiaan ja näistä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Suomessa on alettu kiinnittää huomiota potilasturvallisuuteen ja sen ongelmiin kohdennetusti 2000-luvun puolivälistä alkaen

Onko sinulle (tai läheisellesi) sattunut terveydenhuollossa vaaratapahtuma (tapahtuma, joka on aiheuttanut sinulle haittaa) tai läheltä piti -tapahtuma (tapahtuma, joka olisi voinut aiheuttaa sinulle haittaa).

Kysymykseen saatiin vastauksia 48.

Kyllä, vaaratapahtuma                                                                            4 vastausta

Kyllä, läheltä piti -tapahtuma                                                               14 vastausta

Kyllä, sekä vaaratapahtuma että läheltä piti -tapahtuma                  8 vastausta

Kyllä, useita vaaratapahtumia ja/tai läheltä piti -tapahtumia           2 vastausta

Ei                                                                                                               20 vastausta


Mikäli vastasit edelliseen kysymykseen kyllä, oletko (tai onko läheisesi) tehnyt ilmoituksen vaaratapahtumasta tai läheltä piti -tapahtumasta

Kyllä, vaaratapahtumasta/-tapahtumista                                               5 vastausta

Kyllä, läheltä piti -tapahtumasta/-tapahtumista                                    8 vastausta

Kyllä, sekä vaaratapahtumasta että läheltä piti -tapahtumasta         4 vastausta

Ei, ilmoitusta ei ole tehty                                                                         10 vastausta


Jos sinulle (tai läheisellesi) on sattunut vaaratapahtuma tai läheltä piti -tapahtuma, oliko kysymyksessä

lääkehoito                                                                                            12 vastausta

sairaalainfektio tai muu tartuntatauti                                                8 vastausta

terveydenhuollon laitteisiin tai tarvikkeisiin liittyvä asia                 7 vastausta

hoidon haittavaikutus tai uusintaleikkaus                                         6 vastausta

palvelun saatavuus                                                                                3 vastausta

fyysiseen ympäristöön liittyvä asia                                                     3 vastausta

tietojen kirjaaminen tai tiedonkulku                                                    3 vastausta

laboratorionäytteen katoaminen                                                         1 vastaus

putoaminen tai kaatuminen                                                                 0 vastausta

jokin muu                                                                                                 2 vastausta


 


 kuukauden kysymys uutinen