Pieni ele

Pieni ele (ent. Vaalikeräys) on valtakunnallisesti suoritettava keräys kotimaisen vammais- ja terveystyön hyväksi. Sen järjestävät 17 vammais- ja terveystyön järjestöä. Puolet lahjoituksista jää ruohonjuuritasolle kuntiin yhdistysten toimintaan. Toinen puoli käytetään valtakunnalliseen työhön vammaisten ja sairaiden aseman parantamiseksi sekä meidän kaikkien terveyden edistämiseksi. Lahjoituksilla pyritään parantamaan erityisesti vammaisten ja eri potilasryhmien yhdenvertaisuutta ja oikeuksia sekä hyvinvointia yhteiskunnassamme.

Keräyksessä on mukana 17 vammais- ja terveysjärjestöä paikallisyhdistyksineen: Allergia- ja Astmaliitto, Epilepsialiitto, Förbundet De Utvecklingsstördas Väl, Hengitysliitto, Invalidiliitto, Kehitysvammaisten Tukiliitto, Kehitysvammaliitto, Kuuloliitto, Kuurojen Liitto, Mielenterveyden keskusliitto, Munuais- ja maksaliitto, Neuroliitto, Näkövammaisten liitto, Psoriasisliitto, Suomen Diabetesliitto, Suomen Reumaliitto ja Suomen Sydänliitto.

Munuais- ja maksaliitto rahoittaa keräyksen tuotolla tiedotusta sekä aktiivisten järjestötoimijoiden ja vertaistukijoiden koulutusta. Jäsenyhdistyksiin tarvitaan taas vapaaehtoisia lipasvahteja. Keräys on tärkeä varainhankinnan muoto kaikille yhdistykselle


Pieni ele 2018 muista lipaskeräys