Uutiset

22.1.2019 Dialyysihoidossa olevien määrä lisääntyy

Dialyysissä olevia ja munuaisensiirron saaneita oli vuoden 2017 lopussa enemmän kuin koskaan aiemmin, selviää Suomen munuaistautirekisterin tuoreesta Vuosiraportista. Dialyysihoidossa olevien määrän odotetaan kasvavan viidenneksellä vuoteen 2025 mennessä.

Lue lisää

 

22.1.2019 Allt fler behöver dialysbehandling

Vid slutet av år 2017 var antalet personer som levde med dialysbehandling eller transplanterad njure större än någonsin tidigare. Det här framgår av Njursjukdomsregistrets nya årsrapport. Antalet personer som behöver dialysbehandling förväntas växa med en femtedel till 2025.

Lue lisää

 

15.1.2019 Perheet mukaan MM-kisoihin kesällä

Liiton perhetoiminnan perheet ovat saaneet Ahos-apurahan elinsiirron saaneiden MM-kisoihin osallistumiseen.

Lue lisää

 

15.1.2019 Terveydenhuollon matkat Kelalta maakunnille

Uusi matkalaki on valmistelussa, kun terveydenhuollon matkojen järjestämisvastuu siirtyy Kelalta maakunnille.

Lue lisää

 

15.1.2019 Odotettu kudoslain muutos antaa usealla munuaissiirtoa odottavalle uuden mahdollisuuden

Eduskunta on tänään hyväksynyt uuden kudoslain. Laki on tähän mennessä estänyt muita kuin aivan lähiomaista tai samassa taloudessa asuvaa puolisoa luovuttamasta toista munuaistaan. Kudoslain muutoksen myötä luovuttaja voi olla myös muu sukulainen tai esimerkiksi hyvä ystävä. Suomessa elävältä luovuttajalta tehtyjen munuaissiirtojen määrä on ollut Pohjoismaiden pienin.

Lue lisää

 

15.1.2019 Den väntade ändringen av vävnadslagen öppnar nya möjligheter för många som köar till njurtransplantation

Riskdagen har godkänt i dag en ändring av vävnadslagen som gör det möjligt för andra släktingar och till exempel goda vänner att stå som njurdonatorer. Lagen har till dags dato hindrat andra än patientens närmaste anhöriga eller make/maka som bor i samma hushåll att donera sin ena njure. Antalet njurtransplantationer med levande donatorer har bland de nordiska länderna legat lägst i Finland.

Lue lisää

 

14.1.2019 Kysely ravitsemusterapiapalveluiden saatavuudesta

Järjestöt tutkivat kyselyllä, ovatko ravitsemusterapeutin palvelut valtakunnallisesti yhdenmukaisia. Vastaamalla voi avustaa järjestöjen vaikuttamistyötä ja voittaa S-ryhmän lahjakortin.

Lue lisää

 

10.1.2019 Sosiaaliturvaan muutoksia vuodenvaihteessa

Sosiaaliturvaan on tehty muutoksia tämän vuoden alussa. Muun muassa lääkekustannusten vuotuinen omavastuu ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä muuttuivat.

Lue lisää

 

9.1.2019 Kudoslain muutos eduskunnassa ensimmäisessä käsittelyssä

Suomessa laki on tähän mennessä estänyt muita kuin aivan lähiomaista tai samassa taloudessa asuvaa puolisoa luovuttamasta toista munuaistaan. Elävältä luovuttajalta tehtyjen munuaisensiirtojen määrä on ollut Pohjoismaiden pienin. Lainmuutos on vihdoin päässyt käsittelyyn eduskunnassa.

Lue lisää

 

9.1.2019 Suomen munuaistautirekisterin vuosiraportti on ilmestynyt

Suomen munuaistautirekisteri on julkaissut vuosittaisen raportin 1990-alusta lähtien. Raporteissa voidaan seurata, miten dialyysissä olevien ja munuaisensiirron saaneiden hoito on kehittynyt vuosien varrella. Vuosiraportti 2017 on nyt julkaistu.

Lue lisää

 

Seuraavat