Uutiset

22.1.2019 8.15

Allt fler behöver dialysbehandling

Vid slutet av år 2017 var antalet personer som levde med dialysbehandling eller transplanterad njure större än någonsin tidigare. Det här framgår av Njursjukdomsregistrets nya årsrapport. Antalet personer som behöver dialysbehandling förväntas växa med en femtedel till 2025.

Antalet dialysbehandlade och njurtransplanterade personer ökar kontinuerligt. Enligt Finlands njursjukdomsregisters rapport för 2017 har det årliga antalet nya dialyspatienter under de senaste åren varit högre än tidigare. Under åren 2015–2017 påbörjade 550 nya patienter dialysbehandling årligen, medan antalet under tidigare år länge hållit sig runt 450 per år.

Vid slutet av år 2017 var 1973 personer i dialysbehandling och 3015 levde med njurtransplantat, vilket är fler än någonsin tidigare. 537 personer började dialys under året. Ca 450 personer väntar på njurtransplantation och årligen görs ungefär 250 njurtransplantationer.

Kriterierna för att inleda behandling har förändrats under åren.

– I framtiden är dialyspatienterna allt äldre. I början på 1990-talet inkom bara enstaka personer över 75 år i kronisk dialysbehandling. Under de senaste åren har den äldsta åldersgruppens andel av alla nya dialyspatienter uppgått till ca 20 procent, berättar Finlands njursjukdomsregisters ansvariga läkare Patrik Finne.

Årsrapporten presenterar uppdaterade prognoser över kommande års patientmängder.

– Enligt prognosen kommer det år 2025 att finnas 19 procent fler personer i dialysbehandling än nu, om man utgår ifrån att antalet njurtransplantationer inte kan ökas. Därför är alla försök att öka antalet transplantationer angelägna. Det är också viktigt att resurserna för dialysbehandling planeras rätt för kommande år, fortsätter Finne.

Fram till år 2040 förväntas personer som lever med njurtransplantat eller behöver dialys öka med en tredjedel.

– Kvalitetsregister inom hälsovården har diskuterats allt livligare den senaste tiden. Uppföljning av vårdkvalitet är viktig för att försäkra att patienter i hela Finland får behandling av hög kvalitet, och för att ha möjlighet att upptäcka och ingripa i kvalitetsproblem. Det här är väsentlig information i synnerhet om offentliga vårdtjänster övergår till privata aktörer i samband med ökad valfrihet inom vården, säger Njur- och leverförbundets verksamhetsledare Sari Högström.

Finlands njursjukdomsregister har fortfarande inte status som lagstadgat hälsovårdsregister. Finne och Högström hoppas att riksdagen godkänner de lagförslag som kunde göra registret lagstadgat. Lagändringen skulle vara mycket viktig också för nya kommande kvalitetsregister inom andra områden av hälsovården.

Finlands njursjukdomsregister har publicerat årsrapporter sedan början av 1990-talet. Rapporterna visar hur dialys- och njurtransplantationspatienternas behandling har utvecklats under åren. Finlands njursjukdomsregisters huvudfinansiär är Social- och hälsoorganisationernas understödscentral (STEA). Verksamheten understöds också av Njur- och leverförbundet.


Palaa otsikoihin