Uutiset

12.12.2018 12.15

Kudoslaki voimaan vielä ennen joulua?

Kudoslain muutos on edennyt valiokunnan käsittelyyn. Varovaisten arvioiden mukaan laki voitaisiin käsitellä eduskunnassa vielä tämän vuoden aikana. Lakimuutoksen jälkeen, munuaisen voisi luovuttaa myös kaukaisempi läheinen.

Suomessa noin 450 ihmistä odottaa tällä hetkellä pääsyä munuaisensiirtoleikkaukseen. Viime vuonna uuden munuaisen sai 240 ihmistä. Sopivan munuaisen löytyminen aivokuolleelta luovuttajalta kestää keskimäärin puolitoista vuotta, mutta moni joutuu odottamaan pidempään. Siirrettävistä elimistä on jatkuva pula. Monissa maissa on munuaissiirtojen kokonaismäärää voitu kasvattaa lisäämällä siirtoja eläviltä luovuttajilta. Suomessa elävältä luovuttajalta tehtyjen munuaisensiirtojen määrä on Pohjoismaiden pienin.

Munuais- ja maksaliitto, elinsiirtolääkärit ja erikoislääkäri kansanedustaja Sari Tanus (kd) ovat vaatineet lain muutosta niin, että munuaisen voisi luovuttaa myös esimerkiksi täti, serkku tai jopa hyvä ystävä. Eduskunnassa on aiheesta tehty kirjallisia kysymyksiä ja kirjelmiä ministereille sekä puhutettu ministereitä kyselytunneilla. Asiantuntijat ovat tehneet työtä kansallisessa elinsiirtotyöryhmässä ja pyrkineet saamaan apua kansainvälisestä yhteistyöstä. Liitto on tuonut epäkohtaa esille julkisuudessa.

Sari Tanus teki lakialoitteen kudoslain muutoksesta jo kesällä 2016. Aloitteen allekirjoitti 116 kansanedustajaa. Tämän vuoden alussa hallitus antoi esityksen uudesta kudoslaista eduskunnalle. Lain piti tulla voimaan elokuun alusta. Lain käsittely jäi kuitenkin sote-uudistuksen jalkoihin.

Keskiviikkona hallituksen antama lakiesitys eteni viimein sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyyn. Lautakunta kutsui myös Munuais- ja maksaliiton toiminnanjohtajan kuultavaksi.

Liitto toteaa kirjallisessa lausunnossaan, että munuaissiirtoa tarvitsevat ovat tulleet tietoisemmiksi elävän luovutuksen mahdollisuudesta. Kuitenkin useissa tapauksissa on vastaan tullut lainsäädännön asettamat rajoitukset, eikä Valvira ole voinut myöntää lupaa munuaisen luovutukseen. Luovutuksen on estänyt se, että luovuttajaksi soveltuva läheinen ei ole asunut samassa taloudessa.

Munuaisensiirtoon elävältä luovuttajalta liittyy eettisiä kysymyksiä. Luovutuksen tulee perustua aina vapaaehtoisuuteen, eikä siihen saa liittyä minkäänlaista painostusta tai taloudellisen edun tavoittelua. Esityksessä tämän toteutuminen on pyritty varmistamaan mainitsemalla se erikseen säännöksessä. Kussakin tapauksessa tulee arvioida luovuttajalle mahdollisesti aiheutuvia lyhyt- tai pitkäaikaishaittoja. Toisaalta on tarkasteltava, mitä haittaa luovuttajalle aiheutetaan, jos luovutusmahdollisuus kielletään. Munuaisen luovutus on huolellisesti tutkitulle luovuttajalle turvallinen toimenpide.

Liitto katsoo, että jokainen elinsiirto tuo säästöä terveydenhuollolle ja parantaa sairastuneen elämänlaatua ja työkykyä, mikä on tärkeää sekä yksilölle että yhteiskunnalle. Elinsiirto mahdollistaa palaamisen opintoihin ja työelämään. Aivokuolleiden luovuttajien tehokkaamman tunnistamisen ohella nyt käsillä oleva lakimuutosesitys on välttämätön askel pyrittäessä lisäämään elinsiirtojen määrää.

Sari Tanus arvelee, että lakialoite käsiteltäisiin valiokunnassa ja se äänestettäisiin voimaan istuntosalissa vielä ennen joulua.


Palaa otsikoihin