Uutiset

12.2.2019 13.53

Munuaisten vajaatoiminnan hyvän hoidon kriteerit

Liitto on päivittänyt hyvän hoidon kriteerit munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hyvinvoinniksi. Ne on luettavissa liiton nettisivulla ja kriteerit ovat ilmestyneet myös painettuna.

Jokaisella munuaissairauteen sairastuneella on oikeus hänen terveydentilansa edellyttämään ja laadultaan hyvään sairaanhoitoon asuinpaikasta riippumatta. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa ja munuaisensiirron jälkitilaa hoidettaessa hoitovastuu on erikoissairaanhoidossa munuaissairauksiin perehtyneellä erikoislääkärillä.

Liitto on päivittänyt munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoidon kriteerit. Uudistetut kriteerit on julkaistu painetussa esitteessä ja ne ovat luettavissa kokonaisuudessaan liiton kotisivulla. 

Tilaa esite
Tutustu esitteeseen
Lue kriteerit

Suomessa on noin 2000 dialyysissä olevaa ja 3000 munuaisensiirron saanutta. Dialyysihoitoon päätyy vuosittain noin 500 sairastunutta. Merkittävimpiä syitä dialyysihoidon aloitukseen on diabetes, kohonnut verenpaine ja verisuonten kalkkeutuminen, perinnölliset munuaissairaudet ja munuaisten autoimmuunisairaudet. Munuaisten toiminta heikkenee iän myötä.

Munuaisten vajaatoiminnan etenemistä voidaan hidastaa lääkehoidolla, yksilöllisesti suunnitellulla ruokavaliolla ja elintavoilla. Vaikeaa munuaisten vajaatoimintaa hoidetaan dialyysihoidolla tai munuaisensiirrolla. Dialyysihoitoa voidaan tehdä kotona tai hoitoyksikössä veriteitse (hemodialyysi) tai käyttämällä omaa vatsakalvoa hyödyksi (peritoneaalidialyysi). Dialyysihoito ei paranna, vaan on elämää ylläpitävä hoito.

Hyvän hoidon tunnistaa siitä, että ihminen kokee tulleensa kuulluksi, kohdatuksi ja hoidetuksi tarpeitaan vastaavalla tavalla. Hyvä hoito on suunnitelmallista, kokonaisvaltaista ja turvallista. Hyvässä hoidossa tuetaan sairastuneen ja läheisten mahdollisuutta osallistua. Asiantuntijoiden tulee omalta osaltaan huolehtia siitä, että asiat esitetään ymmärrettävästi ja että sairastuneelle tarjotaan kattavasti tietoa hoidon eri vaiheissa. Sairastunut tarvitsee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten ohjausta ja neuvontaa fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi. 

Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hyvä hoito kansi

Palaa otsikoihin