Uutiset

10.1.2019 8.37

Sosiaaliturvaan muutoksia vuodenvaihteessa

Sosiaaliturvaan on tehty muutoksia tämän vuoden alussa. Muun muassa lääkekustannusten vuotuinen omavastuu ja sairauspäivärahan vähimmäismäärä muuttuivat.

Takuueläkkeen määrää korotettiin 784,52 euroon kuukaudessa (775,25 euroa vuonna 2018).

Sairausvakuutuslain vähimmäispäivärahoja kuten sairauspäiväraha, vanhempainpäiväraha, kuntoutusraha ja erityishoitoraha korotettiin työmarkkinatukea vastaavalle tasolle. Uusi vähimmäismäärä on 27,86 e/arkipäivä. Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,39 e/arkipäivä. Lisäksi sairauspäivärahan 55 päivän odotusaika poistuu ja sairauspäivärahaa maksetaan omavastuuajan jälkeen samoin periaattein kaikille vähintään vähimmäismääräisenä. Aikaisemmin sairauspäivärahan maksamiseen on voinut tulla 55 päivän odotusaika, jos hakijalla ei ole ollut edeltävää työtuloa tai edeltävää etuutta, jota voidaan käyttää sairauspäivärahan määrän laskemiseen.

Eläkkeensaajan asumistuen määrään hyväksyttäviä asumismenojen enimmäismääriä korotettiin 1,8 prosenttia vuoden 2019 alusta. Korotuksen jälkeen asumismenojen hyväksyttävät enimmäismäärät ovat I kuntaryhmässä 8 243 euroa, II kuntaryhmässä 7 581 euroa ja III kuntaryhmässä 6 651 euroa vuodessa.

Eläkkeellä oleva henkilö voi käydä töissä. Jos henkilö saa Kelasta kuntoutustukea tai työkyvyttömyyseläkettä, hän voi vuonna 2019 ansaita enintään 784,52 e/kk. Yrittäjillä otetaan huomioon yrittäjien eläkelakien mukainen työtulo tai yrittäjävakuutuksen puuttuessa tosiasiallinen yrittäjänä ansaittu työtulo. Jos ansioraja ylittyy, siitä on ilmoitettava Kelaan. Tällaisessa tilanteessa kuntoutustuen tai työkyvyttömyyseläkkeen maksaminen yleensä keskeytyy.

Lääkekustannusten vuotuista omavastuuta eli niin sanottua lääkekattoa alennettiin nykyisestä 605,13 eurosta 572 euroon. Lääkekustannusten omavastuilla on kalenterivuosittainen katto. Sen täytyttyä asiakas maksaa vain 2,50 euron omavastuun lääkettä kohti.

Kansaneläkeindeksi jäädytettiin vuoden 2018 tasolle. Siten vammaisetuudet (vammaistuki ja eläkettä saavan hoitotuki) pysyvät ennallaan.

Toimeentulotuen perusosan määrää korotettiin. Yksin asuvalla henkilöllä perusosa on 1.1.2019 lähtien 497,29 euroa kuukaudessa. Yksinhuoltajalle korotettuna maksettavan perusosan määrä on 547,02 euroa kuukaudessa.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 1.1.2019 lukien 399,91 euroa kuukaudessa. Hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana maksettava hoitopalkkio on vähintään 799,81 euroa kuukaudessa.

Opiskelun ja työelämän ulkopuolella olevien 16–29 -vuotiaiden nuorten mahdollisuutta päästä Kelan järjestämään ammatilliseen kuntoutukseen helpotettiin. Nuori pääsee kuntoutukseen jatkossa ilman sairaus- tai vammadiagnoosia, jos hänen toimintakykynsä on olennaisesti heikentynyt ja hänellä on kuntoutuksen tarve. Kela voi jatkossa myöntää ammatillista kuntoutusta ilman lääkärinlausuntoa nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä. Arvion nuoren toimintakyvystä voi jatkossa tehdä esimerkiksi sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön tai Ohjaamon työntekijä. Myös terveydenhuolto voi ohjata nuoren kuntoutukseen kuten aikaisemminkin. Kirjallisen hakemisen sijaan kuntoutukseen voi hakea suullisesti. Kuntoutusrahaa maksetaan koko nuoren ammatillisen kuntoutuksen ajan, eikä nuoren tarvitse pelätä etuuden katkeamista kuntoutuksen aikana.

Lisää tietoa sosiaaliturvasta saa Kelasta ja muun muassa liiton kotisivuilta.

sosiaaliturva uutinen


Palaa otsikoihin