Uutiset

1.11.2018 7.54

Suomeen tarvitaan potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutettu

Liitto kannattaa Suomen Potilasturvallisuusyhdistyksen käynnistämää hanketta, jonka päämääränä on tehdä eduskunnalle esitys potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toiminnan käynnistämisestä.

Potilas- ja asiakasturvallisuus on sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun keskeisimpiä, ellei keskeisin osa-alue.  Vaikka paljon hyvää kehitystä on Suomessa tapahtunutkin viime vuosina, meillä on edelleen paljon tehtävää entistäkin turvallisemman hoidon varmistamisessa. Suomesta puuttuu toimija, jolla olisi riittävät resurssit ja toimivalta potilas- ja asiakasturvallisuuden valtakunnalliseen kehittämiseen ja yhteistyön koordinoimiseen. 

Suomen Potilasturvallisuusyhdistys (SPTY) on käynnistänyt hankkeen, jonka päämääränä on tehdä eduskunnalle esitys potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun toiminnan käynnistämisestä. Valtuutetun toimintaa tukemassa ja tehtäviä toteuttamassa voisi olla joko oma valtuutetun toimisto tai kansallinen potilasturvallisuusneuvosto (vrt. palveluvalikoimaneuvosto). Keskeistä on varmistaa toiminnan pitkäjänteinen rahoitus ja valtiovallan tuki. 

Munuais- ja maksaliitto on ilmoittanut kannattavansa aloitetta. Liiton Maria Ruuskanen on lupautunut jäseneksi potilasturvallisuusyhdistyksen potilasjaokseen

Potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun pääasiallinen tehtävä olisi potilas- ja asiakasturvallisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen ennaltaehkäisevään työhön painottuen. Valtuutettu ei toimisi valvovana viranomaisena tai turvallisuuden arvioijana. Valtuutetun tehtävänä olisi toimia valtakunnallisen yhteistyöverkoston rakentajana eri toimijoiden välillä ja tarjota tukea jatkuvasti murroksessa olevan sektorin toimijoille. 

Potilas- ja asiakasturvallisuusvaltuutetun tarkempina tehtävinä olisi mm.
- tukea sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuussa olevia organisaatioita (maakuntia) potilas- ja asiakasturvallisuuden toteutumisessa organisaation toiminnassa - pitää potilas- ja asiakasturvallisuutta esillä valtakunnallisesti
- ottaa kantaa ja antaa lausuntoja
- vaikuttaa valtakunnalliseen päätöksentekoon potilas- ja asiakasturvallisuusasioissa
- tehdä monialaista yhteistyötä viranomaisten ja sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämis- ja tuottamisvastuussa olevien organisaatioiden kanssa
- seurata potilas- ja asiakasturvallisuuden yleistä kehitystä ja tehdä tarpeelliseksi katsomiaan aloitteita
- seurata lainsäädäntöä ja yhteiskunnallista päätöksentekoa sekä arvioida niiden vaikutuksia potilas- ja asiakasturvallisuuteen
- tuottaa tietoa potilas- ja asiakasturvallisuudesta potilaille ja asiakkaille sekä organisaatioille ja niiden työntekijöille ja tutkijoille

sptylogo


Palaa otsikoihin