Uutiset

15.1.2019 15.18

Terveydenhuollon matkat Kelalta maakunnille

Uusi matkalaki on valmistelussa, kun terveydenhuollon matkojen järjestämisvastuu siirtyy Kelalta maakunnille.

Terveydenhuollon matkojen järjestämisvastuu ja rahoitus siirtyvät sote-uudistuksessa Kelalta maakunnille. Työryhmä on asetettu selvittämään siirtoon liittyviä kysymyksiä sekä luonnostelemaan hallituksen esitystä uudeksi matkalaiksi.

SOSTE järjesti tiistaina 15.1. kuulemis- ja keskustelutilaisuuden matkalain valmistelusta ja sen etenemisestä sekä siirron edellyttämistä muutoksista. Tilaisuudessa puheenvuorot pitivät johtaja Kari Paaso STM:sta ja vastaava suunnittelija Anne Giss Kelasta. Kommenttipuheenvuoron matkojen järjestämisestä pitkäaikaissairaan näkökulmasta piti Maria Ruuskanen Munuais- ja maksaliitosta. Vammaisten ihmisten näkökulman esille toi lakimies Elina Nieminen Invalidiliitosta ja ikäihmisten näkökulman sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen Eläkkeensaajien keskusliitosta.

– Matkojen omavastuu on tällä hetkellä useille sairastuneista kohtuuttoman suuri. Matkakattoa on alennettava. Tieto palvelunkäyttäjän vuosiomavastuun eli matkakaton täyttymisestä tulee toimittaa välityskeskukselle mahdollisimman nopeasti. Tämä edellyttää sähköisen tiedonsiirron kehittämistä. Lisäksi palvelujen järjestäjän on vahvistettava matkakatto mahdollisimman nopeasti, jotta palvelunkäyttäjä välttyy ylimääräisten omavastuuosuuksien maksamiselta, Maria Ruuskanen sanoi tilaisuudessa.

Ruuskanen toi myös esille, että dialyysihoidossa olevalla on oltava mahdollisuus viettää aikaa mahdollisella loma-asunnolla. Tällä hetkellä se ei kaikissa tapauksissa ole mahdollista, koska matka loma-asunnolta hoitoyksikköön korvataan sen mukaan, mikäli olisi matka väestörekisterin mukaisesta kotiosoitteesta lähimpään hoitoyksikköön.

Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Vammaisfoorumin kanssa, ja se olin avoin kaikille järjestötoimijoille, joiden toiminnan kohderyhmiä muutos koskettaa.


Palaa otsikoihin