Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys


Etelä-Pohjanmaan Munuais- ja maksayhdistys on perustettu vuonna 1978 ja sen toiminta-alueena ovat Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin jäsenkunnat.  Kotikunta on Seinäjoki. 

Yhdistyksen toiminnan tarkoitus on valvoa munuais- ja maksapotilaiden sekä heidän läheistensä etuja. Yhdistys antaa tietoa munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisystä ja hoidosta sekä auttaa ja tukee näihin sairauksiin sairastuneita  ja heidän läheisiään selviytymään  jokapäiväisessä elämässä.

Yhdistykseen kuuluu noin 400 jäsentä. Jäseneksi voi liittyä munuais- ja maksapotilaiden ja heidän läheistensä ohella jokainen, joka tuntee munuais- tai maksa-asian jollakin tapaa omakseen tai on niistä kiinnostunut. Yhdistyksen jäsenmaksu on 12 euroa vuodessa.

Jäsenet saavat neljä kertaa vuodessa ilmestyvän liiton Elinehto-lehden. Yhdistyksen jäsentiedote ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Yhdistyksen järjestämissä tilaisuuksissa, tapahtumissa ja retkillä on mahdollisuus keskustella samassa elämäntilanteessa olevien kohtalotovereiden kanssa ja tarjolla on mahdollisuus keskusteluun myös koulutetun vertaistukijan kanssa.

Jos olet dialyysipotilas tai munuaisen- tai maksansiirron saanut tai HYKS:n kontrolleissa käyvä maksapotilas, yhdistys tukee liikuntaasi korvaamalla keilailu- ja uimahallilippusi kokonaan kuittien mukaan takautuvasti kuten myös puolet kuntosali- ja kylpylälipuista.

Varoja yhdistykselle saadaan pitämällä myyjäisiä ja arpajaisia, olemalla mukana vaalikeräyksissä, suruadressimyynnillä ja pienillä avustuksilla. 

Edunvalvonnallisesti vaikeita asioita viedään yhteisesti eteenpäin Länsi- ja Lounais-Suomen aluetoimikunnan myötävaikutuksella. Pidämme yllä hyviä yhteyksiä tiedotusvälineisiin. Elinluovutuskortteja pidetään saatavilla ja jaetaan aina sopivissa tilaisuuksissa. Tärkeää ja luontevaa on yhteistyö potilaiden hoitoyksiköiden kanssa.