Etelä-Savon Munuais- ja maksayhdistys


Yhdistys on perustettu vuonna 1981. Se toimii Etelä-Savon sairaanhoitopiirin alueella ja kotipaikka on Mikkeli. Jäseniä vuonna 2011 oli 134.

Toiminta-ajatuksena on antaa tukea ja neuvoja munuais- ja maksapotilaille ja heidän omaisilleen sekä olla potilaiden oikeuksien edunvalvojana. Myös virkistys- ja koulutustapahtumia järjestetään. Yhdistys tukee elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa.

Yhdistyksen jäseneksi kannattaa liittyä, koska yhdistyksestämme munuais- ja maksapotilaat sekä omaiset saavat neuvontaa ja tukea omaan tilanteeseensa sekä vertaistukea jo saman kokeneelta henkilöltä. Sosiaalisissa ja taloudellisissa asioissa yhdistys ohjaa eteenpäin. Jäsenet voivat osallistua yhdistyksen järjestämiin tapahtumiin. Yhdistyksen vuosittain vaihtuvat eri liikkeisiin saatavat alennukset voi kysyä puheenjohtajalta. Jäsenmaksu vuonna 2015 on 17 euroa/henkilö.

Yhdistyksessämme on aktiivisia toimijoita. Olet tervetullut yhdistyksemme toimintaan mukaan!


etelasavon yhdistys

 Etelä-Savon yhdistys järjestää   virkistystapahtumia,  joissa voi tavata
 muita saman kokeneita.