Kanta-Hämeen munuais- ja maksayhdistys KAMUSI


Yhdistys on perustettu vuonna1981 ja se toimii nimensä mukaisesti Kanta-Hämeen keskussairaalapiirin alueella. Se käsittää Hämeenlinnan, Riihimäen ja Forssan seudut. Yhdistyksen 240-päinen jäsenkunta koostuu munuais- ja maksasairauksia sairastavista henkilöistä ja heidän läheisistään, sekä kannatusjäsenistä.

Sääntömääräiseen, toukokuun loppuun mennessä pidettävään vuosikokoukseensa yhdistys kokoontuu kerran vuodessa. Kokouksen yhteydessä on myös muuta ohjelmaa. Sen lisäksi hallitus pitää kokouksiaan 5-6 kertaa vuodessa. Toimintaamme kuuluu myös erilaisia yhteisiä tilaisuuksia, kuten teatterimatkoja, liikuntatapahtumia, vertaistapaamisia ja retkiä sekä osallistumismahdollisuuksia liiton koulutustapahtumiin. Yhdistyksen toiminnan olennaisena osana on myös jäsenten edunvalvonta ja säännöllinen yhteyden- pito terveydenhuollon henkilöstöön Kanta Hämeen sairaanhoitopiirin alueella. 

Kerhotoiminta on kukassaan Forssassa. Kerho kokoontuu joka kuukausi, kesäkuukausia lukuun ottamatta, 12–14 jäsenen voimin. Tilaisuuksissa käydään läpi yhdistyksen hallituksessa käsitellyt asiat ja kuullaan paikalle kutsuttuja asiantuntijoita. Lisäksi suunnitellaan teatteri- ja muita retkiä. Sen lisäksi juodaan kahvia ja puhutaan mukavia, sanalla sanoen viihdytään.

Yhdistys toivottaa kaikki erilaisia munuais- ja maksasairauksia sairastavat henkilöt läheisineen tervetulleiksi mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan yhteisten asioiden hoitoon ja vertaisten kohtaamiseen. Kun on omasta tai läheisen terveydestä kysymys, on tällaisen joukon identiteetti sen verran lujaa tekoa, että se pitää joukon koossa.

Jäsenmaksu on 18 euroa vuodessa.