Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistys


Kymenlaakson munuais- ja maksayhdistys ry on perustettu vuonna 1973. Sen toimialueena on Kymenlaakson sairaanhoitopiiri.

Yhdistys toimii yhteistyössä keskusjärjestön kanssa alueellisena kansanterveys- ja potilas- sekä asiakasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- ja maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa / läheistensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana. Se pyrkii ennaltaehkäisemään näitä sairauksia, varmistamaan niihin sairastuneille asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia haittoja. Yhdistys työskentelee yhteistoiminnassa viranomaisten samoin kuin sellaisten koti- ja ulkomaisten järjestöjen kanssa, joiden toiminta koituu kansanterveystyön hyväksi ja kansalaisten elämälaadun parantamiseksi.

Jäseniä yhdistyksessä on noin 230. Jäsenmaksu on 16 euroa vuodessa.

Toiminta

  • Yhdistyksen jäsenkirje ilmestyy kolme kertaa vuodessa.

  • Tuetaan hoitajien jatkokoulutusta.

  • Järjestetään potilaille juhlapyhinä pientä tarjottavaa.

  • Kokousten yhteydessä osallistutaan lähialueen kulttuuritarjontaan.

  • Yhdistys järjestää liikuntailtoja, retkiä ja teemailtoja.

  • Verkostoituminen Etelä-Suomen alueen yhdistysten kanssa.

  • Pyritään yhteistyöhön muiden vammaisjärjestöjen kanssa.

  • Annetaan tarvittaessa vertaistukea.

Yhdistys rahoittaa toimintaansa jäsenmaksuilla, STEA:n, liiton ja kuntien avustuksilla. Vaalivuosina osallistutaan lipaskeräykseen.