Päijät-Hämeen munuais- ja maksayhdistys


Päijät-Hämeen munuais- ja maksayhdistys on perustettu vuonna 1970. Yhdistyksen kotipaikka on Lahti. Jäsenmäärä on noin 300. Yhdistys toimii Päijät-Hämeen alueella munuais- ja maksatauteja sairastavien, heidän perheidensä ja lähiyhteisöjen etujen valvojana ja yhdessäolojärjestönä. Yhdistys toimii yhteistyössä muiden potilas- ja kansanterveysjärjestöjen kanssa. Jäsenmaksu on 18 euroa vuodessa.

Yhdistys tarjoa jäsenilleen

  • Tietoa munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä elinsiiroista
  • Hoidon saatavuuden valvontaa
  • Retkiä, harrastus- ja liikuntapalveluita
  • Vertaistukitoimintaa
  • Tiedotusta
  • Hoitoyksiköiden potilasystävyyttä
  • Hoitohenkilökunnan kanssa yhdessä suunniteltuja kursseja

Yhdistys on Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU ry:n jäsen.