Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys


Vertaistukea, toimintaa, yhdessäoloa - ihmiseltä ihmiselle 

Pohjois-Savon munuais- ja maksayhdistys on Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin alueella toimiva munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja heidän omaistensa etu-, palvelu- ja yhdessäolojärjestö. Yhdistys on perustettu vuonna 1973. Vertaistuki- ja edunvalvonta-asiat ovat keskeisiä toiminnassamme.

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on ennaltaehkäistä munuais- ja maksasairauksia sekä tukea ja auttaa jo sairastuneita sekä heidän omaisiaan. Yhdistys pyrkii kehittämään potilasjäsentensä hoidon tasoa ja sosiaalioloja sekä sairastuneiden mahdollisuuksia täysipainoiseen elämään.

Yhdistys tukee ja aktivoi jäsentensä virkistystoimintaa, avustaa munuais- ja maksasairauksien tutkimus- ja koulutustoimintaa sekä harjoittaa valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa. Menestyksekkäimpänä toimintana ovat olleet kahvilatreffit, joita pyritään järjestämään joka kuukauden toinen keskiviikko (paikka ja aika tarkemmin omilla verkkosivuillamme www.psmuma.fi/tapahtumakalenteri).

Yhdistyksessä on jäseniä noin 300 jäsentä. Yhdistyksellä on myös kannatusjäseniä. Jäsenillä on mahdollisuus vuokrata yhdistyksen omistamaa kesämökkiä Taruniemeä. Jäsenmaksu on 20 euroa vuodessa.