Pohjois-Suomen munuais- ja maksayhdistys


Pohjois-Suomen munuais- ja maksayhdistys (POMSI) toimii alueellisena kansanterveys- ja potilas- sekä asiakasjärjestönä eri-ikäisten pitkäaikaisia ja vaikeita munuais- tai maksasairauksia sairastavien tai muiden sairauksien vuoksi elinsiirron saaneiden ja heidän omaistensa/läheistensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana. Se pyrkii ennaltaehkäisemään näitä sairauksia, varmistamaan niihin sairastuneille asiantuntevan hoidon ja vähentämään niiden aiheuttamia haittoja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

  • Edistää munuais- ja maksasairauksien ennaltaehkäisyä harjoittamalla valistus-, tiedotus- ja neuvontatoimintaa.
  • Vaikuttaa munuais- tai maksasairauksia sairastavien hoidon, kuntoutuksen, sosiaaliturvan ja elämänlaadun kehittämiseen tekemällä esityksiä ja aloitteita.
  • Edistää elinluovutus- ja elinsiirtotoimintaa harjoittamalla valistus- ja tiedotustoimintaa.
  • Järjestää virkistys-, neuvonta- ja koulutuspalveluja.
  • Edistää jäsentensä liikuntatoimintaa VAU:n avulla
  • Tiedottaa ja julkaisee jäsentiedotteita ja/tai jäsenlehteä.
  • Tukee muillakin tavoin toiminta-ajatuksen toteuttamista.

Yhdistys on perustettu 1970 ja se toimii Pohjois-Pohjanmaan ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirien alueella. Keskuspaikka on Oulu. Yhdistyksen toiminta-alue on laaja ulottuen Torniojokilaaksoon, Koillismaalle ja Keski-Pohjanmaalle. Paikallista kerhotoimintaa järjestävät lisäksi Raahen kerho, Länsi-Pohjan kerho Kemin ja Tornion alueella sekä Oulun eteläinen kerho, joka toimii Pyhäjärvellä, Reisjärvellä, Ylivieskassa, Nivalassa, Haapajärvellä ja Haapavedellä. Jäseniä yhdistyksessä on noin 400. Yhdistyksen jäsenmaksu on 18 euroa.