Satakunnan munuais- ja maksayhdistys


Satakunnan munuais- ja maksayhdistys ry toimii Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän alueella munuais- ja maksapotilaiden sekä heidän läheistensä oikeuksien ajajana ja edunvalvojana.

Historiaa

Vuonna 1978 ennen joulua pidetyssä tilaisuudessa nimettiin toimikunta valmistelemaan yhdistyksen perustamista. Yhdistyksen perustava kokous pidettiin 17.1.1979.

Jäsenistö

Yhdistykseen kuuluu tällä hetkellä noin 350 jäsentä. Mukana on potilaita, heidän omaisiaan, hoitohenkilökuntaa sekä läheisiä. Yhdistyksen jäsenmaksun suuruus on henkilöjäsenille 15 €/ vuosi. Jäsenetuun kuuluu myös Munuais- ja maksaliiton palvelut ja jäsenedut.

Toimintaa

Virkistystapahtumia ja vertaistukea
Yhdistys järjestää jäsenille useita tuettuja retkiä ja virkistystapahtumia, joissa tavataan samassa tilanteessa olevia potilaita ja läheisiä ja saadaan vertaistukea.

Liikuntatuki
Yhdistys antaa jäsenille liikuntatukea 25 % kaikista liikunnan kustannuksista max 50 €/jäsen/vuosi

Jäsenedut
Karpalopiste  -10% Jäsenkorttia näyttämällä
Yyterin Kylpylähotelli Kylpylän käyttö 2hlö yhden hinnalla Jäsenkorttia näyttämällä 2018 loppuun.

Asiantuntijaluennot
Yhdistyksen tapahtumissa sekä yleisöluennot munuais- ja maksasairauksista

Dialyysiosaston viihtyvyyden lisääminen
Dialyysiosastoille (Pori ja Rauma) tilataan kaksi aikakausilehden vuosikertaa.
Dialyysipotilaita muistetaan 2–4 kertaa vuodessa eri tavoin.

Tiedotus

Yhdistyksen sisäinen tiedottaminen tapahtuu sähköpostilla (sähköpostin antaneille), FB-sivuilla Satakunnan munuais- ja maksa yhdistys ry ja Samu-lehdellä, joka on ilmestynyt vuodesta 1998 alkaen. Samu lehti sisältää tiedotusten lisäksi asiantuntija-artikkeleita, potilaskertomuksia ja muita paikallisesti kiinnostavia artikkeleita. Lehti on koettu jäsenkunnassa hyväksi ja sisällöltään mielenkiintoiseksi.

Talous

Tavoitteena on säilyttää yhdistyksen vakaa talous. Yhdistys hankkii varoja jäsenmaksuilla, myyjäisillä, arpajaisilla sekä myyntiartikkelilla (adressit) ja vaalikeräyksiin osallistumalla. Yhdistys voi vastaanottaa avustuksia ja lahjoituksia yleisavustuksena tai osoitettuna nimettyyn tarkoitukseen.

Tervetuloa Satakunnan munuais- ja maksayhdistyksen jäseneksi

Yhdistyksessä kaivataan aina aktiivista jäsenistöä. Jos sinulla on mukava harrastus, voisit kertoa siitä Samussa. Tai jos haluaisit osallistua yhdistyksen toimintaan jollakin muulla tavalla, olisi kiva kuulla siitä, yrittäisimme löytää sinua kiinnostavan osa-alueen. Ota yhteyttä hallituksen jäseniin!