Laura är lycklig över livet

Utan motgångar hade Laura kanske aldrig börjat skriva sånger. Äventyr har hon däremot slutat längta efter. Dem har det funnits nog av under de senaste två åren. 

Laura uppsökte läkare i april 2015 på grund av trötthet och uppsvullen buk. Den tidigare så aktiva och glada unga damen orkade knappt släpa sig till soffan efter jobbet. Undersökningarna omfattade ett urinprov som visade sig innehålla protein, och en provbit fastställde slutligen diagnosen IgA-nefropati. Den är en sjukdom som i allmänhet fortskrider långsamt, och det kan ofta gå flera år innan det blir aktuellt med dialys.

I augusti samma år blev jobbet som skiftesförman på ett telemarknadsföringskontor för tungt för Laura, och hon beviljades partiell sjukdagpenning. Denna minskning av arbetsbördan föregicks av en blodpropp i lungan, vilket personer med IgA-nefropati lider en förhöjd risk för.

Laura var 34 år gammal. Hon hade precis kommit över en skilsmässa några år tidigare, och levde i ett bara halvårsgammalt parförhållande med Jukka.

Vi höjde ribban för vårt förhållande redan vid starten, och vi gick igenom alla de kriser som kan höra till ett parförhållande med en enda gång. Jag ställde honom frågan om han verkligen ville följa med mig på denna ”resa”. I det skedet hade det ju varit klokast för honom att ta till flykten, och inte sköta dejtandet på sjukhus.

Laura och Jukka gifte sig strax innan Laura fick sin kateter och började sin dialysbehandling.

Läs pdf-tidning