Nytt normalliv efter levertransplantation

Det saknas varken fart eller fläng i familjens vardag – det ser brödraparet Luka och Robin till, tillsammans med hunden Berto. Det har nu gått ett år sedan Lukas levertransplantation, och familjen har kommit igång med sitt nya normalliv.

När Pia från Karleby besökte två-månadsrådgivningen med sonen Luka fäste man uppmärksamhet vid babyns gulskiftande hud. Blodprover tog, och de visade på höga lever- och bilirubinvärden. Undersökningar inleddes vid Uleåborgs universitetscentralsjukhus, och de pågick i sammanlagt 5 dagar, varefter Pia och Luka fick ta flyget till barnkliniken i Helsingfors.

Luka fick diagnosen gallgångsatresi. Den är en medfödd och ovanlig leversjukdom som förekommer hos nyfödda, och som leder till att gallgångarna förstörs, vilket i sin tur hindrar gallflödet. Till följd av detta försvagas leverns funktion. I Finland hittas varje år 2–5 nya fall av sjukdomen.

I Helsingfors fick Luka vara med om en så kallad Kasai-operation. Den går ut på att de drabbade yttre gallgångarna helt avlägsnas, och i stället konstruerar man en helt ny gallgång av vävnad från tarmsystemet. Lukas föräldrar var med honom på sjukhuset, medan 2-åriga Robin fick stanna kvar hos sin mormor och sina farföräldrar under tiden.

Elinehto postitetaan kotiin kaikille jäsenille.
Lue koko juttu Elinehdon PDF-tiedostosta.


Luka och familjenNytt normalliv efter levertransplantation sisältö