Vuosikertomus 2017

Vuonna 2017 Munuais- ja maksaliitossa alkoi ikääntymisen teemakausi. Teemavuonna muistutettiin, että jokainen ihminen on arvokas ja ainutlaatuinen. Ikääntyvällä munuais- ja maksasairaalla on mahdollisuus saavuttaa oman näköisensä hyvä elämä. Tavoitetta kuvasi myös teemakauden nimi: Oma ikä, paras ikä.

Maailman munuaispäivää vietettiin torstaina 9.3. Päivän teemana on Ylipaino ja munuaiset. Supersankarimunuainen oli edelleen voimissaan ja se jatkoi taistelua vihollisia vastaan munuaispäivänäkin.

Maksaviikon aiheena oli tänä vuonna naisen maksa. Viikon yleisöluennot pidettiin Helsingissä, Turussa ja Tampereella. Lisäksi yhdistykset järjestivät omia maksaviikon tapahtumia Lahdessa ja Kotkassa. Myös C-hepatiittiin liittyvä edunvalvonta ja vaikuttaminen oli aktiivista läpi vuoden.

Yhdistysten edunvalvonnan osaamista kehitettiin valtakunnallisessa koulutuksessa Helsingissä ja laatimalla materiaalia paikalliseen vaikuttamistyöhön, kannustamalla paikallisiin edunvalvontakyselyihin sekä tekemällä Vaikuttava yhdistys -verkkokoulutusmateriaali. Liitto tuki jäsenyhdistysten toimintaa ja edisti munuais- ja maksasairaiden ja heidän läheistensä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Yhdistykset tekivät vaikuttamista ja viestintää omalla alueellaan.

Liitto jakoi aktiivisesti tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä elinluovutuksista ja elinsiirroista. Liitto julkaisi yhteensä 34 lehdistötiedotetta sekä lähetti ja toimi asiantuntijana järjestöjen elinluovutuksien lisäämiseen tähtäävässä tiedotustoiminnassa. Tiedotteita lähettiin myös paikallisesti. Näkyvyys jatkui edelleen hyvänä.

Liiton järjestämille sopeutumisvalmennuskursseille oli runsaasti hakijoita. Kuntoutuspalveluita olivat sopeutumisvalmennuskurssit sekä kuntoutukseen liittyvä ohjaus, neuvonta, tiedotus ja kehittämistoiminta. Sopeutumisvalmennuskursseja järjestettiin munuais- ja maksasairauksiin sairastuneille sekä elinsiirron saaneille.

Lue koko Vuosikertomus 2017

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017Ikääntymisen teemakausi alkoi

Kaksivuotisen ikääntymisen teemakausi Oma ikä, paras ikä alkoi vuonna 2017. Sen aikana haluttiin tavoittaa yhdistysten ikäihmiset. Avuksi toiminnan järjestämiseen ja yhteistyökumppaneiden etsimiseen laadittiin muun muassa Ideapankki. Liiton tapahtumien teemoja oli rakennettu ikääntymisen ympärille.

Munuaisten toiminta alkaa heikentyä 40. ikävuoden jälkeen. Arvion mukaan 30–40 prosentilla yli 65-vuotiaista on vähintään lievä munuaissairaus. Maksa hajottaa ja poistaa elimistöstä lääkkeitä. Iän myötä lääkkeet voivat vaurioittaa herkemmin maksaa. Rasvamaksa on yleinen sairaus: tutkimusten mukaan jopa viidesosalla suomalaisista on rasvamaksa. Eniten rasvamaksaa on ylipainoisilla ikääntyneillä.


Friskaantumislauvvantai

Perinteinen jäsenistön yhteinen hyvinvointipäivä Friskaantumislauvvantai järjestettiin Porin Yyterissä syyskuussa. Reilu satapäinen osallistujajoukko edusti jäsenistöä kymmenen eri yhdistyksen alueelta. Ohjelmassa oli erilaisia toimintapisteitä, luento hyvinvoinnista, ulkoilua ja liikuntaa sekä erilaista viihdyttävää ohjelmaayhdessäoloa ja vertaistukea unohtamatta. Palaute päivästä oli positiivista.

Fiskaantumislauvvantai net

Kulttuuria dialyysin lomassa

Liitto toteutti vuoden kestävän kulttuuridialyysihankkeen yhdessä Tampereen yliopistollisen sairaalan munuaiskeskuksen kanssa. Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamalla hankkeella tuotiin kulttuurin hyvinvointivaikutukset osaksi hoitoyksikön arkea. Voimaa laulusta -ryhmässä oli mahdollisuus laulaa hoidon aikana musiikkiterapeutin johdolla itselle tärkeitä lauluja. Kuukausittaisille kulttuuritunneille taas pääsi osallistumaan joka kuukauden viimeisellä viikolla, joko maanantaina tai tiistaina omasta hoitovuorosta riippuen. Hankkeen kuraattorina toimi taiteen maisteri Antje Sariola.


kulttuuridia net

Maksaviikolla tietoa

Maksaviikolla toukokuussa muistutettiin maksalle terveistä elintavoista. Liitto järjesti yleisöluennot Helsingissä, Tampereella ja Turussa. Jäsenyhdistykset järjestivät lisäksi paikallisia tapahtumia. Maksasairaudet ovat naisilla miehiä yleisempiä. Elintavoista johtuvat maksasairaudet lisääntyvät myös naisilla. Vaihdevuosien jälkeinen ylipaino on erityisen haitallista, varsinkin jos siihen liittyy alkoholinkäyttö. Naisten terveystarkastuksiin tulisi aina kuulua maksa-arvojen selvittäminen.

Turku yleisöluento net

C-hepatiitti koskettaa Lapissa

C-hepatiitti on yleisin virushepatiitti Suomessa. Tartunnan saaneita on lähes 30 000 ja moni sairastaa C-hepatiittia tietämättään. Lapin alueella tartunta on todettu lähes 1000 ihmisellä. Munuais- ja maksaliitto on huolissaan Pohjois-Suomen tartuntatilanteesta. C-hepatiittiseminaari järjestettiin Rovaniemellä lokakuussa.

c-hepatiittikokous net