Munuaissäätiön apurahat

Munuaissäätiön tukee munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. Munuaissäätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille.

Apurahahaku 2018 on nyt auki. Katso lisätietoa apurahahausta:

http://www.muma.fi/liitto/munuaissaatio/apurahat/apurahahaku_2018
http://www.muma.fi/liitto/munuaissaatio/apurahat/vaskuliittien_apuraha


Munuaissäätiön apurahat 2018

Munuaissäätiö on myöntänyt apurahoja vuonna 2018 yhteensä 50 500 euroa.

Aaltonen Louise
Krooninen munuaisten vajaatoiminta ja luu - korrelaatio 18F-Pet-TT:n ja luun histomorfometria välillä munuaispotilailla. 4000 euroa

Barreriro Karina Andrea
Uusi menetelmä biomarkkereiden tunnistamiseksi diabetespotilaan virtsasta. 3000 euroa

Dumond Vincent
PAKSIINI2:N fosforylaation merkitys diabeettisen munuaistaudin synnyssä. 4000 euroa

Enden Kira
Lapsena elinsiirron saaneiden aikuisiän terveys ja sosioekonominen tilanne. 4000 euroa

Helve Jaakko
Eloonjäämisennusteeseen vaikuttavat tekijät munuaiskorvaushoitoa saavilla iäkkäillä potilailla Euroopassa. 3500 euroa

Keronen Satu
Luustomuutokset munuaisten kroonisessa vajaatoiminnassa. 3500 euroa

Koskela Mikael
Henoch-Schönleinin purppura -glomerulonefriitti lapsilla. 5000 euroa

Kurtzeborn Kristen
MAPK signaloinnin merkitys munuaisen kehityksen säätelyssä. 3500 euroa

 Mantula Paula
Akuuttia munuaisvauriota kuvastavat biomarkkerit myyräkuumeessa ja muissa äkillisissä munuaistaudeissa: yhteys vaurion syyhyn, vaikeusasteeseen ja pitkäaikaisennusteeseen. 4000 euroa

Rakkolainen Ilmari
Munuaisten akuutti vajaatoiminta vakavissa palovammoissa. 4000 euroa

Rinta-Jaskari Mia
Kollageeni XVIII rooli hiiren munuaisen kehityksessä ja toiminnassa. 3000 euroa   

Räihä Juulia
Ennuste ja komplikaatiot munuaissiirtojen ja haimamunuaissiirtojen jälkeen. 4000 euroa

Taimen Kirsi
Vaskuliittien diagnoosivaiheen kuvantaminen ja kustannukset. 5000 euroa