Vaskuliitti-apurahat 2018


Vaskuliitti-apurahoja myönnetään neljään eri tarkoitukseen, joista kerrotaan alla. Apurahat ovat haettavissa jatkuvasti. Apurahaa on vuonna 2018 käytettävissä yhteensä noin 15 000 euroa.


 Vaskuliittiapurahoja ei toistaiseksi myönnetä.


1. Tutkimusapuraha

Tutkimuksen kohteen tulee liittyä vaskuliittien patogeneesiin, diagnostiikkaan, seurantaan tai hoitoon.

 

2. Klinikkavierailuihin ohjattu matka-apuraha

Klinikkavierailujen tarkoituksena on kerätä tietoa klinikan vaskuliittien hoitokäytännöistä ja tutkimustyöstä sekä luoda pitkälle kantavat kontaktit keskukseen ja sen henkilökuntaan.

 

3. Toiminnan kehittämiseen ohjattu apuraha

Toiminnan kehittämisen tarkoituksena on löytää uusia toimivia käytäntöjä, joilla voidaan kehittää yksikön toimintaa vaskuliittien hoidossa, tutkimuksessa ja niihin liittyvissä prosesseissa. Apurahaa voivat hakea esimerkiksi sairaanhoitopiirien hoitoyksiköt.

 

4. Koulutustilaisuuksien järjestämiseen ohjattu apuraha

Koulutustilaisuuksien tarkoituksena on koota yhteen vaskuliittitutkimusta tekeviä ja/tai vaskuliitteihin sairastuneita potilaita hoitavia sekä aihepiiristä kiinnostuneita lääke- ja terveystieteen edustajia. Apurahaa voivat hakea esimerkiksi yhdistykset, tutkimusryhmät sekä sairaanhoitopiirien hoitoyksiköt. 

 

Apurahan hakeminen

Apurahat ovat haettavissa jatkuvasti. Apurahat ilmoitetaan haettavaksi muun muassa Suomen Lääkärilehdessä ja Munuaissäätiön Internet-sivuilla.

 

Tutkimusapurahaa haetaan sähköisellä hakemuslomakkeella. Apurahahakemuksen täyttämisen jälkeen tallenna hakemus tietokoneellesi nimellä: Vaskuliitti_etunimi sukunimi ja lähetä se säätiön sähköpostiosoitteeseen munuaissaatio@muma.fi tai postitse alla olevaan osoitteeseen.

 

Matka-apurahaa sekä toiminnan kehittämiseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen ohjattua apurahaa haetaan avoimella hakemuksella (maksimissaan yksi A4-sivu) ja tarvittaessa sitä täydentävillä liitteillä. Hakemukset toimitetaan Munuaissäätiölle sähköpostitse munuaissaatio@muma.fi.

 

Voit myös lähettää tulostetun hakemuksen osoitteeseen:

Asiamies Anniina Pylsy
puh. 050 401 4955
munuaissaatio@muma.fi
Munuaissäätiö sr
Ratamestarinkatu 7 A, 7. krs
00520 Helsinki

 HUOM! Sähköisen lomakkeen käyttö edellyttää erillistä ohjelmaa, esim. Adobe Reader. Ohjelman voi ladata maksutta Adoben verkkosivuilta.

 

Adobe Reader DC-ohjelmaversiolla voit tallentaa täyttämäsi hakulomakkeen tietokoneellesi ja lähettää sen sähköpostitse Munuaissäätiölle. Vanhemmalla Abobe Reader-ohjelmaversiolla (10-versiosta taaksepäin) voit vain täyttää ja tulostaa hakulomakkeen.

 

Täytetyn hakulomakkeen tallentaminen onnistuu myös maksuttomalla FoxitReader-ohjelmalla.

 

Päätöksistä ilmoittaminen

Apurahavaliokunta tekee päätöksen noin kuukauden sisällä hakemuksen saapumisesta. Asiamies ilmoittaa päätöksestä hakijalle sähköpostitse.

 

Apurahan saajan velvollisuudet

Apurahan saaja sitoutuu käyttämään apurahan hakemuksessa esitettyyn tarkoitukseen. Apurahan saaja on velvollinen toimittamaan raportin tutkimustyöstään ja apurahan käytöstä säätiölle tutkimustyön valmistuttua tai viimeistään viiden vuoden kuluttua apurahan myöntämisestä. Tutkimusjulkaisut toimitetaan säätiölle välittömästi niiden ilmestyttyä.

 

Matka-apuraha, toiminnan kehittämiseen ja koulutustilaisuuksien järjestämiseen myönnetty apuraha tulee käyttää vuoden kuluttua myöntämisestä. Kirjallinen raportti lähetetään säätiölle viimeistään kuusi kuukautta matkan, toiminnan kehittämisen tai koulutustilaisuuden järjestämisen jälkeen. Apurahavaliokunnan puheenjohtaja voi pyytää apurahan saajilta heidän tutkimustyöstään artikkelin Elinehto-lehteen tai kirjoituksen säätiön Internet-sivuille/ sosiaaliseen mediaan.

 

Lisätietoja apurahahausta

Asiamies Anniina Pylsy

puh. 045 864 8044

munuaissaatio@muma.fi

Munuaissäätiö rs

Kumpulantie 1 A, 6. krs

00520 Helsinki

 

Dos. Eero Honkanen

puh. 040 7488 996

eero.honkanen@hus.fi.


Ohjesääntö

Hakemus

Rekisteriseloste