Tuettuja tutkimuksia

Munuaissäätiön tukee munuais- ja virtsatiesairauksien lääketieteellistä tutkimusta. Munuaissäätiö on tukenut tähänastisen toimintansa aikana yhteensä 1 200 000 eurolla noin kahdensadan munuaissairauksien tutkijan työtä. Munuaissäätiö jakaa apurahoja ensisijaisesti väitöskirjaa valmisteleville tutkijoille.

IgA nefropatia

Potilaita usein kiinnostaa tietää, mitä he voisivat elintavoillaan tehdä edesauttaakseen munuaissairautensa hyvää hoitoa. Väitöskirjassani tutkin maailman yleisimmän munuaiskerästulehduksen (IgA nefropatia) ennusteeseen vaikuttavia tekijöitä. Väitöskirjani tulosten perusteella olen voinut kertoa heille, että vähäinen alkoholin käyttö ei ole haitallista munuaiskerästulehduksen pitkäaikaisennusteen kannalta. Sen sijaan ylipainoon liittyvä alentunut insuliiniherkkyys on pitkäaikaisennusteen kannalta epäedullista. Tutustu väitöskirjaan

Kati Kaartinen
LT, Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri

Tutustu väitöskirjaan


Elinsiirron saaneen lapsen ennuste

Väitöskirjassani tutkin lapsena elinsiirron saaneiden pitkäaikaisennustetta. Tulosten mukaan munuaisensiirron saaneiden nuorten murrosiän kehitys oli normaalia kaikilla tytöillä ja useimmilla pojilla. Kuitenkin 80 prosentilla lapsena tai nuorena munuaissiirteen saaneista miehistä todettiin häiriöitä kivesten toiminnassa sekä siemennesteen laadun huonontumista. Tulevaisuudessa olisi syytä pyrkiä välttämään lisääntymiskykyä heikentävien lääkkeiden käyttöä sekä tarvittaessa järjestää murrosiän ohittaneille miespotilaille mahdollisuus siemennesteensä pakastamiseen. Tutustu väitöskirjaan

Juuso Tainio,
LT, Lastentauteihin erikoistuva lääkäri


Diabeettinen munuaistauti

Osalle tyypin 1 diabetesta sairastavista kehittyy vuosien kuluessa vaikea munuaisten vajaatoiminta, joka nostaa huomattavasti kuolemanriskiä muuhun väestöön verrattuna. Väitöskirjatutkimukseni tulokset kuitenkin osoittivat, että näiden potilaiden eloonjäämisennuste on merkittävästi parantunut ja viittaavat siihen, että ennustetta voidaan parantaa sairauden varhaisella toteamisella, korkeiden verensokereiden ja aliravitsemuksen hoidolla sekä tehokkaalla dialyysihoidolla. Tutustu väitöskirjaan

Jaakko Helve,
LT, Sisätautien ja nefrologian erikoislääkäri