Testamentti on arvokas tapa auttaa

Testamentti on arvokas tapa antaa apua tärkeänä pitämälleen kohteelle. Lahjoitusten ja testamenttien avulla liitto on voinut kehittää toimintaansa, jotta se entistä paremmin parantaisi munuais- ja maksasairauksiin sairastuneiden ja elinsiirron saaneiden asemaa.


Edunvalvonta- ja vaikuttamistyön vahvistamiseen tarvittava rahoitus tulee kahden vuoden ajan liiton saamasta perinnöstä. Joka vuosi perintövaroja käytetään tiedottamiseen munuais- ja maksasairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä jäsenistölle ja yleisölle. Lahjoituksilla ja testamenteilla järjestetään myös vertais- ja virkistystoimintaa eri-ikäisille sairastuneille. Liiton perhetoiminta tukee vakavasti sairastuneiden tai elinsiirron saaneiden lasten perheitä ja myös nuorille on omaa toimintaa. Lahjoituksen tai testamentin voi osoittaa myös esimerkiksi elinluovutusten edistämiseen tarkoitettuun tiedotustoimintaan.

Munuaissairauksien ennaltaehkäisy, sairauden syiden selvittäminen ja hoitomuotojen kehitys edellyttävät korkeatasoista tutkimustyötä. Munuaissäätiö on tukenut munuaistautien tutkimusta yli 40 vuotta. Säätiö on tukenut jo miljoonalla eurolla yli 400 munuaissairauksien tutkijaa. Apurahaa jaetaan etenkin väitöskirjaansa tekeville tutkijoille lähes 40 000 euroa vuodessa.

Perinnöstä maksetaan pääsääntöisesti perintöveroa. Perijät ja testamentin saajat on jaettu veroluokkiin sen mukaan, mitä sukua he ovat perinnön antajalle. Lisäksi veron määrään vaikuttaa perinnön arvo. Yleishyödylliset yhteisöt on vapautettu perintöverosta. Yhdistykselle tai järjestölle testamentatut varat menevät siis kokonaan siihen käyttöön, johon ne on lahjoitettu.

Testamentilla voi varautua tulevaan

Testamentti on tapa päättää ja kertoa siitä, miten haluat omaisuutesi jaettavan kuolemasi jälkeen. Kun olet tehnyt testamentin, tiedät, että omaisuudestasi on hyötyä apua tarvitseville, kun et ole enää itse siitä nauttimassa.

Hyvä testamentti ilmaisee laatijansa todellisen tahdon. Siinä voi myös antaa tarkempia määräyksiä siitä, mihin toimintaan perintönsä haluaa käytettävän. Kaikkea omaisuuttaan ei tarvitse lahjoittaa yhteen kohteeseen, vaan perinnön voi jakaa usean saajan kesken.

Suomen lain mukaan perintö jaetaan perintökaaren mukaisessa järjestyksessä. Jos haluaa, että omaisuus jaetaan toisin, on laadittava testamentti. Jos ei ole serkkuja läheisempiä sukulaisia, omaisuus menee kuoleman jälkeen kokonaan valtiolle.

Vanhempien kuoleman jälkeen ensimmäisenä perimässä ovat rintaperilliset eli omat lapset, ottolapset ja näiden jälkeläiset. Testamentti ei vie rintaperillisiltä niin sanottua lakiosaa. Mikäli testamentintekijä, jolla on yksi tai useampi rintaperillinen, määrää testamentissaan enintään puolesta omaisuudestaan, hän ei loukkaa kenenkään oikeutta lakiosaan. Lopusta omaisuudesta voi päättää testamentilla. Lapsettomien avioparien kohdalla aviopuoliso perii ja hänen kuoltuaan kummankin sukulaiset ellei aviopari ole toisin testamentilla määrännyt.  

Testamentin voi laatia olipa omaisuutta kertynyt paljon tai vähän. Testamentin muotoseikkoihin kannattaa kiinnittää huomiota, jotta se olisi juridisesti pätevä. Siksi onkin varminta ottaa yhteyttä lakimieheen tai omaan pankkiin, joka laatii testamentin toiveittesi mukaan. Testamentin on oltava kirjallinen ja siinä on oltava muun muassa seuraavat tiedot: testamentin tekijän tunnistetiedot, testamentin saajan tiedot ja kohde, päivämäärä ja paikka, testamentin tekijän allekirjoitus sekä kahden esteettömän, yhtä aikaa läsnä olevan todistajan allekirjoitukset sekä todistuslausuma.

 

Testamenttinsa voi halutessaan muuttaa milloin tahansa tai sen voi peruuttaa kokonaan. Testamentti säilytetään luotettavalla tavalla ja niin, että se on helposti löydettävissä laatijansa kuoleman jälkeen. Testamentti voidaan sen säilyttämisen varmistamiseksi tehdä kahtena kappaleena, joita säilytetään eri paikoissa, esimerkiksi pankin tallelokerossa ja kotona.