Elävä munuaisen luovutus

Terve ihminen voi luovuttaa toisen munuaisensa omaiselleen tai läheiselle henkilölle. Munuaisensiirtoon elävältä luovuttajalta liittyy useita etuja aivokuolleelta luovuttajalta tehtyyn siirtoon verrattuna. Munuaisensiirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen ja leikkaus voidaan tehdä ennalta suunniteltuna ajankohta. Munuaisen luovutus on turvallinen toimenpide huolellisesti tutkituille luovuttajille.


Munuaisen irrottamiseen tarvitaan Valviran lupa. Luovuttaja antaa kirjallisen suostumuksensa luovutukseen. Luovuttaja ja vastaanottaja toimittavat HYKS:n Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikkaan virkatodistuksen. Lain edellyttämät anomukset viranomaisille ja seurantatietojen tallentamisluvat allekirjoitetaan sairaalassa ennen leikkausta.

Munuaisen luovuttajan tulee olla terve, eikä hänellä saa olla pitkäaikaisia sairauksia tai lääkehoitoja. Munuaisten rakenteen ja toiminnan tulee olla normaali. Munuaisen luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja haluun auttaa läheistä.

Aivokuolleilta luovuttajilta tehtävissä munuaisensiirroissa pyritään hyvään kudostyyppien yhteensopivuuteen munuaisen luovuttajan ja saajan välillä. Kudossopivuuden merkitys on elävältä luovuttajalta tehdyissä siirroissa vähäisempi, ja luovuttajaksi voi lähiomaisen lisäksi soveltua esimerkiksi puoliso. Luovuttajan veriryhmän täytyy yleensä olla yhteensopiva vastaanottajan veriryhmän kanssa.

Munuais- ja maksaliitto antaa lisätietoja munuaisensiirroista ja munuaisen luovutuksesta. Liiton ja sen jäsenyhdistysten kautta voi myös päästä keskustelemaan munuaisen luovuttaneen henkilön kanssa.

Elävältä luovuttajalta tehdyn munuaisensiirron edut

 • Munuaisen siirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen.
 • Siirtoleikkaus tehdään ennalta suunniteltuna ajankohtana, jolloin vastaanottajan terveydentila on vakaa.
 • Vältytään pitkältä ja epävarmalta odotusajalta.
 • Siirtoleikkaus voidaan tehdä vain muutaman dialyysikerran jälkeen tai kokonaan ilman edeltävää dialyysivaihetta.
 • Elävältä luovuttajalta siirretty munuainen alkaa toimia heti siirtoleikkauksen jälkeen, mikä vaikuttaa siirteen pitkäaikaisennusteeseen.
 • Elävän luovuttajan antama munuainen toimii todennäköisesti pidempään kuin aivokuolleelta luovuttajalta saatu munuainen.

Munuaisen luovutuksen voi estää

 • munuaisten tai virtsateiden sairaus
 • diabetes
 • korkea verenpaine suhteutettuna luovuttajan ikään
 • sydän- tai keuhkosairaus
 • merkittävä lihavuus
 • maksasairaus
 • syöpä (myös jo parantunut syöpä)
 • sairaudet, joiden hoitoon tarvitaan verenohennuslääkkeitä
 • psyykkinen sairaus