Munuaisen luovutusleikkaus ja siitä toipuminen

Munuaisen luovutusleikkaus tehdään nukutuksessa. Leikkaukseen liittyvät riskit ovat vastaavia kuin samantyyppisissä leikkauksissa yleensä. Näitä ovat esimerkiksi verenvuoto ja verenpaineen ohimenevä lasku leikkauksen aikana, haavan seudun kipu sekä haavan tulehtuminen. Vakavia leikkaukseen liittyviä komplikaatioita ilmenee harvoin.

Munuaisen luovutusleikkauksen jälkeinen sairaalahoito kestää 3–4 vuorokautta. Sairaslomaa on työstä riippuen 4-6 viikkoa. Kaikki munuaisen luovutus- ja munuaisensiirtoleikkaukset tehdään HYKS:n sairaaloissa Helsingissä.


Kun on luovuttanut toisen munuaisensa, on munuaistoiminnasta jäljellä vain puolet. Elimistö pystyy kuitenkin kompensoimaan tilannetta ja jäljelle jääneen munuaisen toiminta lisääntyy vähitellen noin 70 prosenttiin normaalista. Tämä riittää yleensä siihen, ettei munuaistoimintaa mittaavissa laboratoriokokeissa näy mitään poikkeavaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että munuaisen luovuttajalla on joko samankaltainen tai hieman kohonnut riski sairastua myöhemmin krooniseen munuaissairauteen kuin väestössä yleensä. Joillakin luovuttajilla verenpaine saattaa ajan myötä kohota ja virtsaan voi ilmaantua pieniä määriä valkuaista.

Munuaisen luovuttajan seuranta jatkuu erikoissairaanhoidossa elinikäisesti. Poliklinikkakäynti on 1–3 ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta, ja jatkossa viiden vuoden välein oman alueen keskussairaalassa.

Sosiaaliturva

Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksuttomia. Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa työstä poissaolon ajalta.

Kela maksaa korvausta luovutusprosessin aikana tehdyistä matkoista terveydenhuollon toimipisteisiin. Kustannukset ovat aina munuaisen vastaanottajan sairauden hoidosta aiheutuneita kustannuksia ja hakemus on tehtävä hänen tiedoillaan. Mikäli munuaisen luovuttaja haluaa hakea ja nostaa korvauksen itse, on hänellä oltava valtakirja munuaisen vastaanottajalta.

Omavastuu on myös munuaisen luovuttajan tekemästä yhdensuuntaisesta matkasta 25 euroa. Kun kustannukset kohdistetaan munuaisen vastaanottajalle, tarkastellaan, onko matkakatto (300 euroa) täyttynyt hänen kohdallaan. Mikäli katto on täyttynyt kyseisenä kalenterivuonna, kustannukset korvataan kokonaisuudessaan ilman omavastuuta.

Sairaaloiden sosiaalityöntekijät antavat lisätietoa munuaisen luovutukseen liittyvissä sosiaaliturva-asioissa. Luovutuksen mahdollisista vaikutuksista yksityisiin sairausvakuutuksiin kannattaa kysyä vakuutuksen myöntäneestä yhtiöstä.