Lapsi ja nuori sairastaa

Pienet lapset voivat jo syntyessään sairastaa tai sairastua myöhemmin munuais- tai maksatautiin ja saada elinsiirron. Lapsen sairaus koskettaa koko perhettä: sisaruksia, vanhempia ja sukulaisia. Vaativa hoito ja lääkitys ovat kotona vanhempien vastuulla. Vaikeassa elämäntilanteessa yhteisten kokemusten jakaminen saman kohdanneiden perheiden kanssa auttaa jaksamaan.

Murrosiässä nuori miettii uudella tavalla omaan terveyteensä liittyviä asioita. Hän pohtii sairauden kulkua, aiempia hoitoja ja niiden vaikutuksia elämään. Sairauden mahdollisesti tuomat rajoitukset vaikuttavat osaltaan tulevaisuuden suunnitteluun ja myös arjen jaksamiseen.


Liiton perhetoiminnan piiriin kuuluu myös perheitä, joissa lapsella on pitkäaikaissairaus, kuten nefroottinen syndrooma ja rakkoekstrofia, mutta lapsella ei ole tarvetta elinsiirtoon.

Munuais- ja maksaliitto järjestää toimintaa perheille ja nuorille. Liitto järjestää sopeutumisvalmennuskursseja, toiminnallisia perhepäiviä sekä vertais- ja virkistystapaamisia Stean, Kelan tai lapsipotilaiden vanhempien keräämällä rahoituksella.