Hemodialyysihoito lapsille

Hemodialyysihoitoa käytetään lapsilla akuutissa munuaisen vajaatoiminnassa tai jos vatsakalvodialyysissä on ongelmia kuten huonosti toimiva vatsakalvo, toistuvat vatsakalvontulehdukset tai tunneli-infektiot sekä vatsan alueen tyrät. Myös vatsaontelon leikkaukset ja kiinnikkeet voivat olla esteenä vatsakalvodialyysille. Murrosikäiselle lapselle tai nuorelle voidaan aloittaa hemodialyysihoito, mikäli kyseinen hoitomuoto sopii hänelle paremmin kuin vatsakalvodialyysi.


Hemodialyysin tekemiseksi lapsille asennetaan keskuslaskimokatetri tai isommille lapsille voidaan veritieyhteyttä varten tehdä käsivarteen sisäinen valtimolaskimoavanne eli fisteli. Hemodialyysihoito voidaan toteuttaa tehokkaasti heti katetrin asettamisen jälkeen. Fistelin tulee kypsyä vähintään 3 viikkoa, ennen kuin hemodialyysineulat voidaan joka hoitokerran alussa pistää käsivarren laajentuneisiin laskimoihin.

Rutiininomainen hemodialyysihoito toteutetaan 3–4 kertaa viikossa sairaalassa. Kerrallaan hoito kestää 3–4 tuntia. Jos oma virtsantuotto on vähentynyt, hoidon välipäivinä on nesterajoitus, koska muutoin nestemäärän vaihtelut aiheuttavat verenpaineongelmia ja dialyysihoitokertojen ja poistettavan nesteen määrää joudutaan lisäämään. 

Lasten hemodialyysihoito edellyttää lasten dialyysihoitoon perehtyneitä lääkäreitä ja dialyysihoitajia sekä lapsille soveltuvan laitteiston. Nykyisin lasten hemodialyysejä tehdään pääasiassa HYKS:n Lasten- ja nuorten sairaalassa. Muualla Suomessa hoitoja voidaan toteuttaa joissain aikuisten hemodialyysiyksiköissä.