Sairauden kanssa eläminen 

Maksasairaus ei välttämättä aiheuta kaikille arkielämää haittaavia oireita, ja arki voi jatkua täysin ennallaan sairaudesta huolimatta. Omahoidossa tärkeintä on ottaa lääkärin määräämät lääkkeet ohjeiden mukaan.


Maksasairauksiin liittyvä väsymys saattaa ra­joittaa elämää ja aikaisempaa elämän­rytmiä joutuu muokkaamaan jaksami­sen mukaan. Omasta hyvinvoinnista on tärkeää pitää huolta, ja tehdä itselle mieluisia asioita. Liikkuminen on hyväksi niin mielelle kuin keholle ja sitä kannat­taa annostella arkeen itselle sopiviksi annoksiksi. Maksasairauksien ja niiden komplikaatioiden hoidossa on keskeistä, että sairastunut sitoutuu omaan hoitoonsa..

Maksasairauteen sairastuneen on tärkeää huolehtia monipuolisesta ja ravitsemuksellisesti laadukkaasta ruokavaliosta hyvän ravitsemustilan ja sopivan painon säilyttämiseksi. Pitkälle edennyt maksasairaus voi heikentää ravinnon imeytymistä, jolloin elimistö ei pysty hyödyntämään kaikkea syötyä ruokaa. Vajaaravitsemus heikentää vastustuskykyä, vähentää lihasmassan määrää ja hidastaa haavojen paranemista. Pitkälle edenneen maksasairauden komplikaatioihin saattaa liittyä erityisiä ravitsemussuosituksia, jolloin ravitsemusterapeutin ohjaus on tarpeen.

Juhlahetkinä voi harkintansa mukaan nauttia halutessaan lasillisen, mutta kaikkien maksasairauteen sairastunei­den kehotetaan välttämään alkoholia, joka voi olla haitaksi jo sairastuneelle maksalle. Maksakirroosipotilaiden tulee sairauden syystä riippumatta pidättäytyä alkoholin käytöst täysin. 

Luontaistuotteiden käyttöön on syytä suhtautua varoen, sillä ne voi­vat sisältää maksalle haitallisia yhdistei­tä. Niillä voi olla myös yhteisvaikutuksia maksasairauden hoitoon käytettävien lääkkeiden kanssa.