Konservatiivinen hoito

Munuaisten vaikeaa vajaatoimintaa voidaan hoitaa myös konservatiivisella hoidolla. Dialyysihoito ei välttämättä paranna ennustetta, toimintakykyä tai elämänlaatua, jos arjessa tarvitsee runsaasti apua tai on pysyvästi laitoshoidossa. Se, että dialyysihoitoa ei aloiteta, ei tarkoita sitä, että sairastunutta ei hoidettaisi.


Konservatiivisen hoidon kulmakivi on lääkityksen optimointi. Silloin lääkkeiden annostus on oikea suhteessa munuaistoimintaan ja hoidossa pyritään välttämään munuaisten kannalta haitallisia lääkkeitä. Munuaisten vajaatoiminnan oireita, väsymystä, kutinaa, suonenvetoa, ruokahaluttomuutta, hoidetaan. Ravitsemusneuvonta, liikkumisen ylläpitäminen ja kotona pärjäämisen tukeminen ovat tärkeitä. Ravitsemuksessa tärkein asia on proteiinien kohtuullinen ja energian riittävä saaminen.