Munuaisensiirto elävältä luovuttajalta

Suomen lain mukaan täysi-ikäinen ja hoidostaan päättämään kykenevä henkilö voi luovuttaa munuaisensa lähiomaisensa tai muun läheisensä sairauden hoitoon. Munuaisen luovutus perustuu aina vapaaehtoisuuteen ja haluun auttaa läheistä.


Aivokuolleilta luovuttajilta tehtävissä munuaissiirroissa pyritään hyvään kudostyyppien yhteensopivuuteen munuaisen luovuttajan ja saajan välillä. Kudossopivuuden merkitys on elävältä luovuttajalta tehdyissä siirroissa vähäisempi, ja luovuttajaksi voi lähiomaisen lisäksi soveltua esimerkiksi puoliso.

Munuaisensiirtoon elävältä luovuttajalta liittyy useita etuja aivokuolleelta luovuttajalta tehtyyn siirtoon verrattuna. Munuaisensiirtoa tarvitseva saa tutkitusti terveen munuaisen, ja leikkaus voidaan tehdä ennalta suunniteltuna ajankohtana. Siirtoleikkaus voidaan tehdä vain muutaman dialyysikerran jälkeen tai kokonaan ilman edeltävää dialyysivaihetta. Elävältä luovuttajalta siirretty munuainen alkaa toimia heti siirtoleikkauksen jälkeen, mikä vaikuttaa siirteen pitkäaikaisennusteeseen. Elävän luovuttajan antama munuainen toimii todennäköisesti pidempään kuin aivokuolleelta luovuttajalta saatu munuainen.

Munuaisen luovuttajan tulee olla terve, eikä hänellä saa olla pitkäaikaisia sairauksia tai lääkehoitoja. Munuaisten rakenteen ja toiminnan tulee olla normaali. Ennen munuaisensiirtoa tehtävillä tutkimuksilla varmistetaan, että vastaanottaja saa hänelle sopivan terveen munuaisen, ja että munuaisen luovutus on turvallinen luovuttajalle. Tutkimukset voidaan tehdä yleensä oman alueen keskussairaalassa ja ne kestävät 3–6 kuukautta. Tutkimuksiin kuuluu veri- ja virtsakokeita, lääkärintarkastus, ultraäänitutkimus sekä muita rakennetutkimuksia, sydänfilmi ja sydän-keuhkoröntgen. Asiaan perehtynyt psykiatri arvioi luovuttajan psyykkisen kokonaistilanteen.

Luovuttaja antaa kirjallisen suostumuksensa luovutukseen. Munuaisen irrottamiseen tarvitaan Valviran lupa. Luovuttaja ja vastaanottaja toimittavat HYKS:n Elinsiirto- ja maksakirurgian klinikkaan virkatodistuksen. Lain edellyttämät anomukset viranomaisille ja seurantatietojen tallentamisluvat allekirjoitetaan sairaalassa ennen leikkausta.

Luovuttajan tutkimukset, sairaalahoito luovutusleikkauksen yhteydessä ja myöhempi polikliininen seuranta ovat luovuttajalle maksuttomia. Luovuttaja saa sairauspäivärahan suuruista Kelan luovutuspäivärahaa, mikäli työnantaja ei maksa hänelle palkkaa työstä poissaolon ajalta. Sairaaloiden sosiaalityöntekijät antavat lisätietoa munuaisen luovutukseen liittyvissä sosiaaliturva-asioissa. Luovutuksen mahdollisista vaikutuksista yksityisiin sairausvakuutuksiin on syytä kysyä vakuutuksen myöntäneestä yhtiöstä.

Kaikki munuaisen luovutus- ja munuaissiirtoleikkaukset tehdään HYKS:n sairaaloissa Helsingissä. Munuaisen luovutusleikkaus tehdään nukutuksessa. Leikkaukseen liittyvät riskit ovat vastaavia kuin samantyyppisissä leikkauksissa yleensä. Näitä ovat esimerkiksi verenvuoto ja verenpaineen ohimenevä lasku leikkauksen aikana, haavan seudun kipu sekä haavan tulehtuminen. Vakavia leikkaukseen liittyviä komplikaatioita ilmenee harvoin. Leikkauksen jälkeen annetaan veren hyytymiseen vaikuttavaa lääkettä kahden viikon ajan estämään veritulpan syntyä. Munuaisen luovutusleikkauksen jälkeinen sairaalahoito kestää noin viisi vuorokautta. Toipumislomaa kirjoitetaan yleensä työstä riippuen 4-6 viikkoa.

Kun on luovuttanut toisen munuaisensa, on munuaistoiminnasta jäljellä vain puolet. Elimistö pystyy kuitenkin kompensoimaan tilannetta ja jäljelle jääneen munuaisen toiminta lisääntyy vähitellen noin 70 prosenttiin normaalista. Tämä riittää yleensä siihen, ettei munuaistoimintaa mittaavissa laboratoriokokeissa näy mitään poikkeavaa. Tutkimukset ovat osoittaneet, että munuaisen luovuttajalla on joko samankaltainen tai hieman kohonnut riski sairastua myöhemmin krooniseen munuaissairauteen kuin väestössä yleensä. Joillakin luovuttajilla verenpaine saattaa ajan myötä kohota ja virtsaan voi ilmaantua pieniä määriä valkuaista. Munuaisen luovuttajan seuranta jatkuu erikoissairaanhoidossa elinikäisesti. Poliklinikkakäynti on 1-3 ja 12 kuukauden kuluttua leikkauksesta, ja jatkossa viiden vuoden välein oman alueen keskussairaalassa.