Munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotahto

Pätevän hoitotahdon tekeminen edellyttää, että sen tekijä riittävällä tavalla ymmärtää hoitotahdon merkityksen ja sisällön. Tämän vuoksi etenevää kroonista munuaisten vajaatoimintaa sairastavan hoitotahto on hyvä tehdä viimeistään siinä vaiheessa, kun mietitään hoitovaihtoehtoja.


Laki potilaan asemasta ja oikeuksista edellyttää, että potilaan itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan. Hoitotahto sitoo terveydenhuollon ammattihenkilöstöä. Hoitotahdosta voidaan kuitenkin poiketa, jos on vahva syy epäillä, että hoitotahto on perustunut potilaan väärään käsitykseen esimerkiksi sairauden luonteesta ja hoitoon liittyvistä seikoista tai jos on ilmeistä, että potilaan tahto on muuttunut.

Hoitotahdon voi tehdä paitsi kirjallisesti, myös suullisesti. Potilasasiakirjoja koskevan asetuksen mukaan potilaan suullisesti tekemästä hoitotahdosta tulee tehdä selkeä, potilaan itsensä varmentama merkintä potilasasiakirjoihin. Kahden, perheeseen tai lähisukuun kuulumattoman todistajan käyttämistä suositellaan, ei kuitenkaan pakollista. Jos potilas on tehnyt hoitotahtonsa kirjallisesti, se voidaan liittää potilasasiakirjoihin.

Hoitotahdon tekijä voi milloin tahansa tarkistaa, peruuttaa oman hoitotahtonsa tai muuttaa sen sisältöä. On tärkeää, että tarkistaminen, muutos tai peruutus kirjataan yhtä huolella kuin hoitotahdon olemassaolokin.

Lataa tulostettava, pdf-muotoinen Munuais- ja maksaliiton hoitotahtolomake